x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASA11 Kvantitatiivinen tutkimus kasvatustieteissä - Harjoitukset 4 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
– tuntevat teorian, käsitteiden ja havaintojen roolin kvantitatiivisessa tutkimuksessa, erottavat kvantitatiivisen tutkimuksen erityispiirteet sekä ymmärtävät tutkimuksen tavoitteena olevan tiedon luonteen
– erottavat erilaiset mitta-asteikot, osaavat käyttää tarkoituksenmukaisia tilastollisia tunnuslukuja havaintoaineiston kuvaamisessa, hallitsevat tilastollisten analyysivälineiden käytön hypoteesin testaamisessa, tuntevat niiden käyttötilanteet ja soveltamisedellytykset
– perehtyvät havaintoaineiston kuvailuun, hypoteesien testaamiseen ja mittarin luotettavuuden arviointiin SPSS-ohjelman avulla.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen NettiOpsussa viimeistään ke 5.9.2012.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Toni Saarivirta, Hanna Vilkka, Jorma Vainionpää, Opettaja

Opetus

18.9.2012 – 14.12.2012
Itsenäinen työskentely 72 tuntia
Harjoitukset 36 tuntia
Ryhmä 1 (Saarivirta)
Ti 18.9.2012 - 9.10.2012 viikoittain klo 9-12, Virta, ml. 53
Ti 23.10.2012 - 4.12.2012 viikoittain klo 9-12, Virta, ml. 53
Ryhmä 2 (Vilkka )
Pe 21.9.2012 klo 9-12, Virta529
Pe 28.9.2012 - 12.10.2012 viikoittain klo 9-13, Virta529
Pe 2.11.2012 klo 9-12, Virta256
Pe 9.11.2012 klo 9-12, Virta114
Pe 16.11.2012 - 23.11.2012 viikoittain klo 9-12, Virta243
Pe 30.11.2012 klo 9-12, Virta mikroluokka 53
Pe 14.12.2012 klo 9-12, Virta mikroluokka 53
Ryhmä 3, luokanopettajaksi opiskelevat etusijalla (Vainionpää)
To 4.10.2012 - 11.10.2012 viikoittain klo 16.15-18.30, Virta529
Ke 24.10.2012 klo 17.00-19.15, Virta529
Ke 31.10.2012 - 7.11.2012 viikoittain klo 15.15-17.30, Virta529
To 8.11.2012 - 22.11.2012 viikoittain klo 16.15-18.30, Virta529
Ke 14.11.2012 - 28.11.2012 viikoittain klo 16.15-18.30, Virta529
Ke 5.12.2012 klo 13.15-15.30, Virta529

Lisätiedot

Max 15 opiskelijaa/ryhmä