x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASA12 Kvalitatiivinen tutkimus kasvatustieteissä - Harjoitukset 4 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Jakson tavoitteena on, että opiskelijat
– hahmottavat teorian, käsitteiden ja havaintojen roolin kvalitatiivisessa tutkimuksessa, erottavat kvalitatiivisen tutkimuksen erityispiirteet sekä ymmärtävät tutkimuksen tavoitteena olevan tiedon luonteen
– perehtyvät kvalitatiivisen tutkimuksen keskeisiin tutkimusotteisiin ja laadullisen aineiston analysointiin ja tulkintaan
– tuntevat laadullisen aineiston hankintaan, analyysiin ja havaintojen tulkintaan liittyvät periaatteet.

Yleiskuvaus

Max 16 opiskelijaa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen NettiOpsussa viimeistään su 16.12.2012.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Eija Syrjäläinen, Kyllikki Rantala, Pekka Räihä, Sirpa Mäkinen (avoin yliopisto-opetus), Opettaja

Opetus

10.1.2013 – 28.2.2013
Harjoitukset 30 tuntia
Ryhmä 10 (Rantala), varhaiskasvatuksen opiskelijat etusijalla
To 10.1.2013 klo 12.30-14.45, Virta 120
To 17.1.2013 klo 12.30-15.45, Virta 120
To 24.1.2013 klo 12.30-15.45, Virta 120
To 31.1.2013 klo 13.00-16.15, Virta 120
To 7.2.2013 klo 12.30-15.45, Virta 120
To 14.2.2013 klo 12.30-15.45, Virta 120
To 21.2.2013 klo 12.30-15.45, Virta 120
To 28.2.2013 klo 12.30-14.45, Virta 114
Ryhmä 15 (Mäkinen), avoimen yliopiston toteuttama lähiopetuksen ryhmä (Tampere), jossa on tarjolla viisi paikkaa tutkinto-ohjelman opiskelijoille
La 9.2.2013 klo 9.30-14.30, Virta, luokka 529
La 9.3.2013 klo 9.30-14.30, Päätalo, ls. A05
La 16.3.2013 klo 9.30-14.30, Virta, luokka 529
Itsenäinen työskentely 78 tuntia