x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TERKANP6 Yhteisö, terveys ja sairaus 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Kansanterveystiede
Terveystieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa hakea annettuun aiheeseen liittyvää tieteellistä ja muuta tietoa ja käyttää erilaisia tietolähteitä tarkoituksenmukaisesti
- osaa kirjoittaa asiantuntijatekstiä, jossa käsitellään yhteisön merkitystä yksilön terveydelle eri yhteyksissä
- osaa lähdeviitteiden ja muiden tarvittavien keinojen avulla erottaa omassa ja muiden tekstissä sen, mitkä ovat kirjoittajan omia ajatuksia, mitkä taas lähteistä saatuja
- osaa kuvata terveyttä/sairautta yhteisön tuottamana ominaisuutena ja pohtia tämän lähestymistavan seurauksia terveysongelmien käsittelylle
- kykenee työskentelemään ryhmässä, jonka tavoitteena on luoda asiantuntijoiden käyttöön soveltuvaa tietoa
- osaa laatia työskentelyaikataulun yhdessä ryhmänsä kanssa niin, että työ valmistuu sovitussa ajassa

Yleiskuvaus

Kurssi suoritetaan kokonaisuudessaan verkossa (Moodle, Learning 2). Ensimmäinen, isompi työ palautetaan 2.11. mennessä. Sen jälkeen viikoilla 45-49 viikoittaiset tehtävät.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Vaikka nettiopsu toisin näyttääkin, kurssi on jo täynnä

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Yliassistentti Sari Fröjd, Vastaava opettaja
sari.frojd[ät]uta.fi
Yliopettaja Pekka J. Virtanen, Vastaava opettaja
pekka.j.virtanen[ät]uta.fi
Professori Matti Joukamaa, Muu henkilö
matti.joukamaa[ät]uta.fi

Opetus

1.10.2012 – 14.12.2012
Itsenäinen työskentely

Lisätiedot

Mikäli sinut on valittu kurssille mutta et syystä tai toisesta voikaan sitä nyt suorittaa, ilmoita asiasta välittömästi sari.frojd@uta.fi. Kurssin kesken jättäminen hankaloittaa muiden kurssilaisten työtä!