x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
STPA8 Terveys, hyvinvointi ja sosiaalityö - 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma, Pori
Sosiaalityö, Pori
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa tarkastella terveyttä ja hyvinvointia moniulotteisesti niin yksiköllisestä, sosiaalisesta kuin yhteiskunnallisestakin näkökulmasta. Opiskelija hahmottaa sosiaalityön roolin terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä ja eriarvoisuuden lieventäjänä. Opiskelija tuntee terveyssosiaalityön keskeiset sisällöt ja käytännöt.

Opettajat

Arviointi

Numerolla 1-5.