x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KATVRA13 Sosiaalisten riskien hallinta 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Vakuutustiede
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opiskelija saa yleiskuvan, millaisia sosiaalisia riskejä on yhteiskunnassa ja millainen niiden merkitys on eri toimijoiden (yksilöt, yritykset ym.) näkökulmasta. Opiskelija hahmottaa, millä tavalla sosiaalisia riskejä voidaan hallita ja erityisesti miten ja millaisiin riskeihin voidaan varautua lakisääteisillä vakuutusjärjestelmillä. Opiskelija ymmärtää keskeiset piirteet lakisääteisistä vakuutusjärjestelmistä ja niiden merkityksen yhteiskunnassa ja kansantaloudessa. Opiskelijalle muodostuu yleiskuva sosiaalisten riskien vaikutuksesta taloudelliseen toimeentuloon ja millä tavalla taloudellisesta toimeentuloa voidaan turvata vakuutusjärjestelmillä. Sosiaalisia riskejä ja niiden hallintaa arvioidaan esimerkiksi taloudellisesta, oikeudellisesta, sosiaalisesta ja poliittisesta näkökulmasta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Pauliina Havakka, Vastaava opettaja

Opetus

13.3.2013 – 17.4.2013
Luento-opetus 18 tuntia
Luennot
Ke 13.3.2013 - 27.3.2013 viikoittain klo 9.15-11.45, Päätalo ls D11
Ke 10.4.2013 klo 9.15-11.45, Päätalo ls D11
Ke 17.4.2013 klo 9.15-11.45, Pinni B ls 1097
Kirjatentti
Tentti: luennot ja kirjat
Ke 24.4.2013 klo 8.00-12.00, Pinni B ls 1097, Tenttiminen mahdollista myös sähköisenä tenttinä myöhemmin ilmoitettavana ajanjaksona.