x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
STPA5 Kandidaatintutkielma - seminaari 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma, Pori
Sosiaalityö, Pori
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee tutkielman tekemisen perustaidot: tutkimustehtävän muotoilun, relevantin tutkimuskirjallisuuden hankinnan, itsenäisen tieteellisen ajattelun, tieteellisen tekstin tuottamisen, kirjoittamisprosessin läpiviemisen ja tieteellisen argumentoinnin.

Opettajat

Riikka Korkiamäki, Vastaava opettaja
Riikka.Korkiamaki[ät]uta.fi

Opetus

13.9.2012 – 10.5.2013
Seminaari 48 tuntia
To 13.9.2012 - 27.9.2012 viikoittain klo 14-16, luokka 103, Seminaarin aloitustapaamiset 13.9. ja 27.9. klo 14-16. Tiedonhankintataidot opetus TO 11.10. klo 14-16 luokka 107. Lukuvuoden loput kokoontumisajat sovitaan ryhmän kesken. Jatkuu seuraavalla periodilla