x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
STPA4B Sosiaalitieteen kvantitatiiviset menetelmät 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma, Pori
Sosiaalityö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee yleisellä tasolla kvantitatiivisen tutkimuksen lähtökohdat, tutkimusprosessin ja keskeiset käsitteet sekä ymmärtää tutkimuksen eettisen luonteen ja osaa arvioida kvantitatiivisin menetelmin tuotettua tutkimustietoa. Opiskelija harjaantuu kvantitatiivisen tutkimusprosessin läpiviemiseen: suunnitteluun, aineiston hankintaan, kuvailevan analyysin tekemiseen SPSS-ohjelmalla sekä raportointiin.

Opettajat

Tero Mamia, Vastaava opettaja
Tero.Mamia[ät]uta.fi

Opetus

4.9.2012 – 12.10.2012
Luento-opetus 24 tuntia
Ti 4.9.2012 - 9.10.2012 viikoittain klo 12-16, luokka 107
Harjoitukset 24 tuntia
Ryhmä I
Ke 5.9.2012 - 10.10.2012 viikoittain klo 14-18, luokka 107
Ryhmä II
Pe 7.9.2012 - 12.10.2012 viikoittain klo 14-18, luokka 107