x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
STPA3A Asiakastyön teorioita ja menetelmiä - STPA3A2 Asiakastyön menetelmät, luennot 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma, Pori
Sosiaalityö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

STPA3A1 Asiakastyön teoriat: Opiskelija tuntee asiakastyön keskeiset teoreettiset jäsennykset, hahmottaa asiakastyön prosessin eri vaiheet ja ulottuvuudet.

STPA3A2 Asiakastyön menetelmät: Opiskelija tuntee ammatillisen vuorovaikutuksen ja haastattelun perusteet ja osaa eritellä asiakastyön menetelmien roolia asiakastyössä. Opiskelija tuntee asiakastyössä käytettäviä interventiomenetelmiä ja tapoja, joilla menetelmiä sovelletaan käytännössä.

Opettajat

Suvi Krok, Vastaava opettaja
Suvi.Krok[ät]uta.fi

Opetus

3.9.2012 – 10.12.2012
Luento-opetus 27 tuntia
Ma 3.9.2012 - 10.12.2012 viikoittain klo 12-14, pienryhmätila 385, Vkolla 42 ei ole opetusta

Oppimateriaalit

Ryhmä valitsee vähintään kaksi kohtaa seuraavista (jokainen opiskelija lukee yhden kohdan kirjallisuuden):

1.Koski-Jännes, Anja & Riittinen, Liisa & Saarnio, Pekka (toim.) 2008. Kohti muutosta. Motivointimenetelmiä päihde- ja käyttäytymisongelmiin. Helsinki: Tammi.

2. Seikkula, Jaakko & Arnkil, Tom Erik 2005.  Dialoginen verkostotyö. Helsinki: Tammi.

3. Sommers - Flanagan, Rita & Sommers - Flanagan, John 2003 (3. painos). Clinical Interviewing. Part I ss 1- 133. Hoboken, N.J.: John & Sons Wiley.

Lisätiedot

Luentojen ja opintojakson kirjallisuuden pohjalta kertauskuulustelu.