x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TERKANA3 Terveys ja yhteiskuntapolitiikka 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Kansanterveystiede
Terveystieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa arvioida terveyttä määrittävien yhteiskunnallisten rakenteiden ja terveyteen kohdistuvien toimintakäytäntöjen välisiä suhteita
- kykenee vertailemaan kansallisia ja kansainvälisiä terveyspalvelujärjestelmiä ja niiden kehitysvaiheita
- osaa analysoida terveyttä ja terveydenhuoltoa sosiaalisina ja kulttuurisina ilmiöinä
- osaa asiantuntijaryhmän jäsenenä suunnitella sosiaali- ja terveyspalveluita ottaen huomioon niiden terveysvaikutukset sekä hallinnon, ammattilaisten ja kansalaisten näkökulmat

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Yliopettaja Pekka Virtanen, Vastaava opettaja
Professori Juhani Lehto, Vastaava opettaja

Opetus

14.1.2013 – 11.3.2013
Luento-opetus
Jakson luennot
Ma 14.1.2013 klo 16.00-17.00, T-rak, Ylähylly
Ti 29.1.2013 klo 16.00-18.00, Ylähylly
Kirjatentti
Tentti/
Ti 12.2.2013 klo 16.30-18.30
To 21.2.2013 klo 12.00-16, T-rak,ls.
Seminaari
Seminaarit / T-rak
Ti 19.2.2013 klo 15.30-19, Ylähylly, rh1
Ma 25.2.2013 klo 8.30-12.00, Rh 1 ja ylähylly
Ma 4.3.2013 klo 8.30-12.00, Rh 1 ja ylähylly
Ti 5.3.2013 klo 15.30-19.00, Ylähylly ja Rh 1.

Lisätiedot

Opintojakson osana suoritetaan englanninkielisen maisteriohjelman kanssa yhteistyössä kurssi Personal and Professional Growth, 2op.

Opintojakso toteutetaan joka toinen vuosi.