x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
STPA1A Sosiaalioikeus - STPA1A2 Sosiaalioikeus II 2 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
  • STPA1A Sosiaalioikeus
    Osallistuminen opetukseen - STPA1A2 Sosiaalioikeus II
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma, Pori
Sosiaalityö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee oikeudellisen ajattelun keskeiset juridiset käsitteet ja osaa jäsentää sosiaalityön kannalta keskeisen sosiaalioikeuden alueen, sosiaalihuolto-oikeuden, sisällön ja hänellä on perusvalmiudet itsenäiseen lainsäädännön soveltamiseen.

STPA1A1 Sosiaalioikeus I: Opiskelija osaa jäsentää sosiaalioikeuden paikan oikeusjärjestyksessä, ymmärtää oikeudellisen ajattelun perusteet ja tuntee sosiaalihuolto-oikeuden keskeisen sisällön. Lisäksi opiskelija osaa soveltaa lainsäädäntöä konkreettisten tilanteiden ratkaisuun.

STPA1A2 Sosiaalioikeus II: Opiskelija osaa jäsentää ja hahmottaa sen sosiaalihuolto-oikeudellisen ja hallinto-oikeudellisen normiston, joilla säännellään kunnan sosiaalihuollon asiakaskohtaista toteuttamista ja asiakkaan oikeusturvaa. Opiskelija osaa soveltaa menettelyllistä lainsäädäntöä konkreettisten tilanteiden ratkaisuun.

Opettajat

Irmeli Salomaa, Vastaava opettaja
Irmeli Salomaa[ät]uta.fi

Opetus

7.1.2013 – 30.1.2013
Luento-opetus 16 tuntia
Ma 7.1.2013 - 28.1.2013 viikoittain klo 10-12, luokka 107
Poikkeukset:
18.2.2013 klo 10 –12 , TENTTI luokassa 107
Ke 9.1.2013 - 30.1.2013 viikoittain klo 12-14, luokka 107
Harjoitukset 12 tuntia
Ti 26.2.2013 klo 10.15-15.45, luokka 107

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Oikeustapausharjoituksissa oheismateriaalina Sosiaali- ja terveydenhuoltolainsäädäntö 2008 tai uudempi painos

Lisätiedot

Osallistuminen kontaktiopetukseen ja Viikkoharjoitukset ja Kertauskuulustelu

Jakso suoritetaan osallistumalla luentoihin ja oikeustapausharjoituksiin sekä suorittamalla hyväksyttävästi jakson päätteeksi järjestettävä kuulustelu.

Luennot videoidaan Tampereelta Poriin luokkaan 107 

Oikeustapausharjoitukset: 12 tunnista lähiopetusta on 6 tuntia ja itsenäistä työskentelyä 6 tuntia. Opiskelijoilla läsnäolovelvollisuus.  

Sosiaalioikeus - STPA1A2 Sosiaalioikeus II, kuulustelu on maanantaina 18.2.2013 klo 10-12 luokassa 107