x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TERKANA2 Sosiaaliset ja kulttuuriset toimintaympäristöt ja terveys 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Kansanterveystiede
Terveystieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa kuvata terveyttä ja sairautta sosiaalisena ja kulttuurisena ilmiönä ja pohtia tämän näkökulman vaikutuksia terveysaiheiden käsittelyyn
- osaa tarkastella terveyttä ja sairautta kokemuksen ja toimijuuden näkökulmasta ja kertoa esimerkkejä tämän näkökulman esiintymisestä keskusteluissa terveydestä, sairaudesta, terveyspalvelujärjestelmästä tai terveyspolitiikasta
- tuntee keskeiset terveyskäyttäytymistä koskevat teoriat ja niiden kritiikin niin, että kykenee ottamaan ne huomioon esimerkiksi laatiessaan terveyden edistämisohjelmaa tai terveyskäyttäytymistä koskevia tekstejä
- on perehtynyt erilaisin aineistoin ja lähestymistavoin tehtyihin tutkimuksiin terveydestä ja sairaudesta niin, että ymmärtää erilaisten tietolähteiden merkityksen kansanterveyden asiantuntijan työssä
- osaa tarkastella omassa maassaan tapahtuvia, terveyteen ja sairauteen liittyviä asioita ihmisoikeusnäkökulmasta
- osaa ilmaista sekä tutkimuksiin perustuvia että elämänkatsomukseensa ja –kokemukseensa perustuvia näkemyksiä terveyteen ja sairauteen liittyvistä asioista ja erottaa nämä kaksi argumentointitapaa toisistaan

Yleiskuvaus

Kurssi suoritetaan kahdessa osassa:

luento-osuus (2op) + kirjatentti yleisinä tenttipäivinä (3op)

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Yliassistentti Sari Fröjd, Vastaava opettaja

Opetus

17.1.2013 – 8.3.2013
Luento-opetus 20 tuntia
Luennot
To 17.1.2013 klo 13.00-16.00, Rh 1
To 24.1.2013 klo 13.00-16.00, Rh 1
To 31.1.2013 klo 13.00-16.00, Rh 1
To 7.2.2013 klo 13.15-16.00, Rh 1
To 14.2.2013 klo 13.00-16.00, Rh 1
To 28.2.2013 klo 13.15-16.00, Rh 1
To 7.3.2013 klo 14.00-16.00, Rh 1
Kirjatentti
yleisinä tenttipäivinä

Oppimateriaalit

Tentittävä kirjallisuus:

1.Honkasalo M-L. Reikä sydämessä. Sairaus pohjoiskarjalaisessa maisemassa. Vastapaino 2008.
2.Romakkaniemi Marjo. Masennus Tutkimus kuntoutumisen kertomusten rakentumisesta. Acta Electronica Universitatis Lapponiensis 78. Lapin yliopistokustannus 2011 
3.Tiilikainen Marja. Arjen islam.Somalinaisten elämää Suomessa. Vastapaino Tampere 2003.
4.Salo Markku. Ihmisoikeudet mielenterveys- ja päihdeyksiköissä kokemusarvioinnin kohteina. ITHACA-hankkeen Suomen raportti. Yliopistopaino Helsinki 2010.

Lisätiedot

Opintojakso toteutetaan joka toinen vuosi.