x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
STPP2 Sosiaalityön arvot, etiikka ja vapaaehtoistyö - Luentoseminaari ja kirjallisuus 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma, Pori
Sosiaalityö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija saa omakohtaisen kosketuksen sosiaalisen työn asiakkaiden arjen todellisuuteen. Opiskelija tuntee sosiaalityön ja sosiaalialan eettisiset periaatteet ja ammatilliset arvot. Opiskelija ymmärtää omia arvojaan ja lähtökohtiaan ja reflektoi niitä sekä suhteessa sosiaalityön arvoihin ja etiikkaan, että vapaaehtoistyön piirissä olevien asiakkaiden tilanteisiin. Opiskelija pystyy pohtimaan vapaaehtoistyössä esille tulleita asiakkaiden asemaan ja laajemmin sosiaalialaan liittyviä näkymiä suhteessa sosiaalityön eettisiin periaatteisiin.

Opettajat

Suvi Krok, Vastaava opettaja
Suvi.Krok[ät]uta.fi

Opetus

24.10.2012 – 17.4.2013
Seminaari 24 tuntia
Ke 24.10.2012 - 31.10.2012 viikoittain klo 13-15, pienryhmätila 385
Ke 14.11.2012 - 28.11.2012 joka toinen viikko klo 13-15, pienryhmätila 385
Ke 16.1.2013 - 23.1.2013 viikoittain klo 13-15, pienryhmätila 385
Ke 6.2.2013 - 20.2.2013 joka toinen viikko klo 13-15, pienryhmätila 385
Ke 13.3.2013 - 10.4.2013 joka toinen viikko klo 13-15, pienryhmätila 385, Opetusta siis keskiviikkoisin viikoilla 11,13 ja 15.
Ke 17.4.2013 klo 13-15, pienryhmätila 385

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Ryhmätenteissä ja esseen arvioinnissa otetaan huomioon se, miten kirjoittaja osaa reflektoida omaa arvomaailmaansa ja tunnistaa eettisiä ristiriitoja ja eri arvomaailmojen eroja.

Lisätiedot

Aloitusluennot, luentoseminaari ja kirjallisuus. Kirjallisuus voidaan suorittaa joko ryhmätenttinä tai esseenä. Kirjallisuuden suoritustapa voi vaihtua vuosittain.