x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HVPS4A Pro gradu -tutkielmaseminaari 15 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelma
Hyvinvointiala
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa laatia perustellun ja toteuttamiskelpoisen tutkimussuunnitelman ja käynnistää tutkimustyön.

Opettajat

Ilmari Rostila, Vastaava opettaja
ilmari.rostila[ät]uta.fi
Heli Valokivi, Vastaava opettaja
heli.valokivi[ät]uta.fi

Opetus

Luento-opetus
Seminaari 48 tuntia
Ti 4.9.2012 klo 14.00-16.00, pienryhmätilat Rostila ja Valokivi. Syksyn 2012 aloituskerralla ti 4.9. sovitaan syksyn kokoontumiset. Kevään 2013 aloituskerta ti 15.1. klo 14-16, jolloin sovitaan kevään kokoontumiset.
Poikkeukset:
4.4.2013 klo 10.15 –16.00 , Porin yliopistokeskuksen neuvotteluhuone 331, Hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelman 1. vuoden opiskelijoille (syksyllä 2012 opintonsa aloittaneet) suunnattu graduseminaari professori Ilmari Rostilan johdolla. Graduaiheluonnokset palautettava Ilmari Rostilalle sähköpostilla ke 27.3.2012 mennessä.