x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
STPS2A Johdanto kehittämistyöhön ja ohjaus - Kehittämistyön ohjausseminaari 2 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma, Pori
Sosiaalityö, Pori
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa ja osaa arvioida tutkimustietoa soveltavan kehittämistyön haasteita ja menetelmiä hyvinvointipalvelujen ja sosiaalityön organisaatioiden ja asiakasprosessien konteksteissa. Opiskelija osaa jäsentää oman kehittämistyönsä yleisen kehittämistoiminnan erityistapauksena ja organisaation kehittämistoiminnan osana. Opiskelija pystyy tekemään itsenäistä kehittämistyötä ja raportoimaan siitä teoriatietoaan ja taitojaan hyödyntäen.

Opettajat

Ilmari Rostila, Vastaava opettaja
Ilmari.Rostila[ät]uta.fi
Heli Valokivi, Vastaava opettaja
Heli.Valokivi[ät]uta.fi

Opetus

Seminaari 16 tuntia
Pe 28.9.2012 klo 9-11, ks. luokkatilat allaolevasta. , Lisäksi syksyllä 2012; pe 2.11. klo 9-11 luokka 103, pe 30.11. klo 9-11 luokka 107, Keväällä 2013 kaksi kertaa 22.2. klo 9-15 luokka 103 ja 3.5. klo 9-15 luokka 107.
Poikkeukset:
27.9.2012 klo 16.00 –17.30 , Porin yliopistokeskuksen pienryhmätila nh 385, Aloitusseminaari on tarkoitettu Hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelman opiskelijoille professori Ilmari Rostilan johdolla.
11.10.2012 klo 16.00 –17.30 , Porin yliopistokeskuksen pienryhmätila nh 385, Aloitusseminaarin 2. kokoontuminen on tarkoitettu Hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelman opiskelijoille professori Ilmari Rostilan johdolla.
2.5.2013 klo 9.00 –15.00 , Porin yliopistokeskuksen pienryhmätila nh 385, Kehittämistyön loppuseminaari Hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelman opiskelijoille professori Ilmari Rostilan johdolla.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen seminaarityöskentelyyn 16 t.

Lisätiedot

Ohjausseminaari on tutkinto-ohjelman omille opiskelijoille.