x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
STPS2A Johdanto kehittämistyöhön ja ohjaus - Johdanto kehittämistyöhön 3 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma, Pori
Sosiaalityö, Pori
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa ja osaa arvioida tutkimustietoa soveltavan kehittämistyön haasteita ja menetelmiä hyvinvointipalvelujen ja sosiaalityön organisaatioiden ja asiakasprosessien konteksteissa. Opiskelija osaa jäsentää oman kehittämistyönsä yleisen kehittämistoiminnan erityistapauksena ja organisaation kehittämistoiminnan osana. Opiskelija pystyy tekemään itsenäistä kehittämistyötä ja raportoimaan siitä teoriatietoaan ja taitojaan hyödyntäen.

Opettajat

Ilmari Rostila, Vastaava opettaja
Ilmari.Rostila[ät]uta.fi
vierailijat 6 kpl a´3 tuntia yhteensä 18 tuntia, Vastaava opettaja

Opetus

6.9.2012 – 11.10.2012
Seminaari 24 tuntia
To 6.9.2012 - 11.10.2012 viikoittain klo 12-16, luokka 107, HUOM! Paitsi 11.10. luokassa 103

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen luentoseminaariin 24 t ja kirjallisuuteen perustuva essee.

Lisätiedot

Luentoseminaariin voivat osallistua myös muut kuin tutkinto-ohjelman omat opiskelijat.