x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
STPA1A Sosiaalioikeus - STPA1A1 Sosiaalioikeus I 3 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
  • STPA1A Sosiaalioikeus
    Osallistuminen opetukseen - STPA1A1 Sosiaalioikeus I
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma, Pori
Sosiaalityö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee oikeudellisen ajattelun keskeiset juridiset käsitteet ja osaa jäsentää sosiaalityön kannalta keskeisen sosiaalioikeuden alueen, sosiaalihuolto-oikeuden, sisällön ja hänellä on perusvalmiudet itsenäiseen lainsäädännön soveltamiseen.

STPA1A1 Sosiaalioikeus I: Opiskelija osaa jäsentää sosiaalioikeuden paikan oikeusjärjestyksessä, ymmärtää oikeudellisen ajattelun perusteet ja tuntee sosiaalihuolto-oikeuden keskeisen sisällön. Lisäksi opiskelija osaa soveltaa lainsäädäntöä konkreettisten tilanteiden ratkaisuun.

STPA1A2 Sosiaalioikeus II: Opiskelija osaa jäsentää ja hahmottaa sen sosiaalihuolto-oikeudellisen ja hallinto-oikeudellisen normiston, joilla säännellään kunnan sosiaalihuollon asiakaskohtaista toteuttamista ja asiakkaan oikeusturvaa. Opiskelija osaa soveltaa menettelyllistä lainsäädäntöä konkreettisten tilanteiden ratkaisuun.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautumiset opintojaksolle sähköpostitse sirpa.ruuska@uta.fi 9.9.2012 mennessä.

Opettajat

Irmeli Salomaa, Vastaava opettaja
Irmeli.Salomaa[ät]uta.fi

Opetus

17.9.2012 – 31.10.2012
Luento-opetus 24 tuntia
Ma 17.9.2012 - 29.10.2012 viikoittain klo 10-12, luokka 107, HUOM! TENTTI maanantaina 12.11.2012 klo 10-12 luokka 107
Ke 19.9.2012 - 31.10.2012 viikoittain klo 12-14, luokka 107
Harjoitukset 12 tuntia
To 20.9.2012 klo 14-16, luokka 103, Johdanto oikeustapausharjoituksiin 2 t
Ti 20.11.2012 klo 10.15-15.45, luokka 103, Oikeustapausharjoituksien läpikäynti 6 t

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Oikeustapausharjoituksissa oheismateriaalina Sosiaali- ja terveydenhuoltolainsäädäntö 2008 tai uudempi painos

Lisätiedot

Osallistuminen kontaktiopetukseen ja Kertauskuulustelu ja Viikkoharjoitukset

Jakso suoritetaan osallistumalla luentoihin ja oikeustapausharjoituksiin sekä suorittamalla hyväksyttävästi jakson päätteeksi järjestettävä kuulustelu.