x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KKRUHY Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä / HK- ja YTK-tutkinnot 4 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
ruotsi
Tyyppi
Kieli- ja viestintäopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Ruotsin kieli
Kielikeskus
Taitotaso B1-B2

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on, että opiskelija osaa viestiä tiettyä tarkoitusta varten asiantuntijana suullisissa ja kirjallisissa oman alansa tilanteissa niin, että hän ottaa huomioon viestintätilanteen tavoitteen, sisällön, osapuolet ja viestintätavan.

Opiskelija osaa
- kertoa itsestään, opiskelustaan ja omasta alastaan
- kuvata, selittää ja määritellä oman alansa ilmiöitä
- ilmaista ja perustella mielipiteitään ja käsityksiään oman alansa kysymyksistä
- referoida ja viitata tietolähteisiin

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Kaisa Alanen (YTK-opiskelijat), Vastaava opettaja
Karita Katto (HK-opiskelijat), Vastaava opettaja

Opetus

7.1.2013 – 17.4.2013
Pienryhmäopetus 52 tuntia
Ryhmä 1 / YTK-opiskelijat / Alanen
Ti 8.1.2013 - 16.4.2013 viikoittain klo 8-12, Pinni B4117
Ryhmä 2 / HK-opiskelijat / Katto
Ma 7.1.2013 - 8.4.2013 viikoittain klo 10-14, Pinni B4125
Ryhmä 3 / HK-opiskelijat / Katto
Ke 9.1.2013 - 17.4.2013 viikoittain klo 12-16, Pinni B4123 (30.1.-20.2., 13.3., 27.3. Päätalo D12
Itsenäinen työskentely 56 tuntia