x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASLUOM3 Kulttuurin moninaisuus - Erilaisuudesta moninaisuuteen 2 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- osaavat kohdata yksilöllisiä tarpeita ja moninaisuuden kirjoa kasvatusyhteisöissä ja ymmärtävät oppijoiden ja heidän perheidensä monenlaisia kulttuurisia taustoja
- pystyvät käsittelemään kristinuskoa ja sen keskeisintä kirjallisuutta uskonnon yhtenä ilmenemismuotona oppilaan ikäkaudelle ja elinympäristölle sopivalla tavalla historiallisesta, yhteiskunnallisesta ja kasvatustieteellisestä näkökulmista
- ymmärtävät katsomusopetuksen merkityksen kulttuurisen ja eettisen ymmärryksen rakentajana, oppilaiden maailmankuvan ja arvokäsitysten kehittäjänä sekä oppilaiden kulttuurisen ja yksilöllisen identiteetin kehityksen tukijana
- osaavat soveltaa uskonnon, elämänkatsomustiedon ja historian keskeisiä didaktisia menetelmiä.

Opettajat

Kaisu Hermanfors, Vastaava opettaja
kaisu.hermanfors[ät]uta.fi

Opetus

Luento-opetus 10 tuntia
Itsenäinen työskentely 36 tuntia
Harjoitukset 10 tuntia
4 ryhmää

Arviointi

Numerolla 1-5.