x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TERHOI1 Hoitotiede ja näyttöön perustuva toiminta 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Hoitotiede
Terveystieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää näyttöön perustuvan hoitotyön keskeiset periaatteet hoitotyön, hoitotyön johtamisen ja hoitotyön koulutuksen kehittämisessä. Opiskelija tuntee yleisimmät menetelmät näyttöön perustuvan tiedon arviointiin ja käyttöön. Opiskelija ymmärtää systemaattisten kirjallisuuskatsausten, meta-analyysien ja metasynteesien merkityksen näyttöön perustavassa toiminnassa.

Opettajat

Lehtori Anja Rantanen, Vastaava opettaja

Opetus

Kirjatentti

Lisätiedot

Opintojakson siirto kevätlukukaudelle 2014 saattaa aiheuttaa joidenkin opiskelijoiden kohdalla opintojen viivästymistä, minkä vuoksi on mahdollista suorittaa opintojakso keväällä 2013 tenttimällä.


Luennot ja seminaarit korvataan tenttimällä kirja: Mäkelä M. ym. (toim.) 2007. Menetelmien arviointi terveydenhuollossa. Duodecim, Hämeenlinna.


Lisäksi tentitään opintojakson varsinainen tenttikirja: Webb C & Roy B. 2008. Reviewing research evidence for nursing practice: systematic review. Wiley. (Myös e-kirjana).


Tentin voi suorittaa seuraavissa yksikön yleisissä tenteissä:

To 4.4.13 ja to 2.5.13. klo 12-16, T-rakennuksen luentosali.