x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TERA6 Kandidaatin tutkielma ja seminaari 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Terveystieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Aineopintojen opinnäytteen ja seminaarin suoritettuaan opiskelija kykenee itsenäiseen tiedonhankintaan, jossa osaa soveltaa systemaattisen kirjallisuushaun periaatteita. Lisäksi opiskelija kykenee aikaisemman tutkimustiedon analysoinnin pohjalta tuottamaan kirjallisuuskatsauksen. Opiskelija osaa oikeakielisen kirjallisen esitystavan ja tieteellisen suullisen esityksen. Opiskelija pystyy antamaan ja hyödyntämään palautetta. Kypsyysnäytteessä opiskelija osaa ilmaista perehtyneisyytensä opinnäytteensä alaan sekä suomen tai ruotsin kielen taitoa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Yliopistonlehtori Anne Konu, Kansanterveystiede, Vastaava opettaja
anne.konu[ät]uta.fi
Yliopisto-opettaja Anna Liisa Aho, Hoitotiede, Vastaava opettaja
anna.l.aho[ät]uta.fi
Lehtori Katja Joronen, Hoitotiede, Vastaava opettaja
katja.joronen[ät]uta.fi
Professori Päivi Åstedt-Kurki, Hoitotiede, Vastaava opettaja
paivi.astedt-kurki[ät]uta.fi
Professori Eija Paavilainen, Hoitotiede, Vastaava opettaja
Tohtoriopiskelija Maaret Vuorenmaa, Hoitotiede, Vastaava opettaja

Opetus

10.9.2012 – 17.5.2013
Luento-opetus
HOITOTIETEEN INFOLUENTO
Ma 22.4.2013 klo 12-14, bion pieni ls, INFOLUENTO
Itsenäinen työskentely
Seminaari
SEMINAARIT HOITOTIETEEN OPISKELIJOILLE
Ke 15.5.2013 klo 14-16, rhA208(Aho), rhA312(Å-K), rhA313(Joronen),b241(Vuorenmaa)
Ke 22.5.2013 klo 14-16, rh A312, Eija Paavilaisen ryhmä
Kurssi jatkuu syyslukukaudella
Ma 9.9.2013 klo 12-16, II SEMINAARI; Aho, Åsted-K, Joronen, Vuorenmaa
Ke 11.9.2013 klo 12-16, II SEMINAARI, Paavilaisen ryhmä
Ke 16.10.2013 klo 12-16, III SEMINAARI, kaikki ryhmät
KANDIKONFERENSSI
Ma 4.11.2013 klo 9-16
Ti 5.11.2013 klo 9-16
KYPSYYSKOE
Ma 11.11.2013 klo 12-16

Lisätiedot

 HUOM! Hoitotieteen osalta uusi jakso alkaa keväällä 2013. Ilmoittautua voi osoitteeseen

tuula.lahdekorpi@uta.fi  15.4. saakka.

Hoitotieteen kandivaiheen tiedonhankinnan kurssit keväällä 2013
Ilmoittautuminen tapahtuu Moodlessa seuraavasti:


1) Systemaattisen tiedonhankinta / kandivaihe
Kurssilla käytetään Moodle-aluetta (Learning 2)
Ilmoittautumislomake ryhmiin, ennakkotehtävät ja kurssin muut materiaalit löytyvät alueelta:https://learning2.uta.fi/course/view.php?id=1902
Kurssialueelle rekisteröityessäsi tarvitset avainta, joka on: stkandiht (Tätä avainta tarvitset vain ensimmäisellä kerralla kirjautuessasi)

2) Refworks-viitteidenhallintaohjelma /kandivaihe
Ilmoittautumislomake ryhmiin ja kurssin materiaalit https://learning2.uta.fi/course/view.php?id=1903
Kurssialueelle rekisteröityessäsi tarvitset avainta, joka on: refworksht (Tätä avainta tarvitset vain ensimmäisellä kerralla kirjautuessasi)
Maritta Tuhkio