x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TERA3 Terveyden edistämisen perusteet 2 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Terveystieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee terveyden edistämisen periaatteet ja terveyden edistämisen sekä kansanterveystyön suomalaisessa yhteiskunnassa eri ikäryhmissä ja yhteisöissä.

Yleiskuvaus

Terveyden edistäminen 2 op hoitotieteen opiskelijoille sisältää osallistumisen jakson teemapäivien luentoihin ja luennoilta laadittavan luentopäiväkirjan.

Kansanterveystieteen opiskelijoiden suoritus ( 2 + 8 op) koostuu osallistumisesta kontaktiopetuksen päiviin, ryhmätyöskentelystä ja osallistumisesta konferenssipäivään 7.5 sekä alku- ja lopputenttiin. Opiskelijat tekevät ryhmätyön, joka esitetään konferenssipäivänä. Ks. myös terveyden edistäminen kansanterveystieteen opiskelijoille 8 op.

Opettajat

Arja Rimpelä, Vastaava opettaja
Eija Paavilainen, Vastaava opettaja
Sari Fröjd, Opettaja
Tapio Kirsi, Opettaja
Clas-Håkan Nygård, Opettaja
Katja Joronen, Opettaja

Opetus

11.3.2013 – 17.5.2013
Luento-opetus
LUENNOT
Ma 11.3.2013 klo 9-14, T-rak luentosali, Johdanto; Arja Rimpelä
To 21.3.2013 klo 9-16, T-rak luentosali, Lapset ja nuoret; Arja Rimpelä
Ma 25.3.2013 klo 9-16, T-rak luentosali, Työikäiset; Clas-Håkan Nygård
Ti 9.4.2013 klo 9-16, T-rak luentosali, Vanheneminen; Marja Jylhä
To 18.4.2013 klo 9.00-16.00, T-rak luentosali, Mielenterveys; Sari Fröjd
Kirjatentti

Lisätiedot

HUOM: Tälle kurssille ei ole erillistä ilmoittautumista. Ilmoittautuminen tapahtuu kurssien TERA4 tai TERA5 kautta!

Osallistuminen kontaktiopetukseen on pakollista.Luennot pidetään T-rakennuksen luentosalissa.

Opintojakso toteutetaan joka toinen vuosi.