x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TERA2 Terveystieteiden laadulliset tutkimusmenetelmät 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Terveystieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa kuvata laadullisen terveystutkimuksen lähtökohdat ja keskeiset ominaispiirteet tutkimusprosessin eri vaiheissa
- tunnistaa erilaiset aineistonkeruumenetelmät ja niiden käyttömahdollisuudet terveystieteellisessä tutkimuksessa
- hallitsee laadullisen haastatteluaineiston keräämisen ja aineistolähtöisen sisällönanalyysin perusperiaatteita
- osaa arvioida toteutetun laadullisen terveystutkimuksen eettisyyttä ja luotettavuutta
- osaa nimetä laadullisen tutkimusraportin elementit ja raportoida tutkimustuloksia
- ymmärtää laadullisen tutkimusraportin merkityksen ja mahdollisuudet terveystieteissä
- osaa hyödyntää laadullisen terveystutkimuksen tuloksia terveyteen liittyvien keskeisten ilmiöiden ja toimintakäytäntöjen tarkastelussa ja kehittämisessä

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Yliopistonlehtori Pirjo Lindfors, Vastaava opettaja
Lehtori Jari Kylmä, Vastaava opettaja

Opetus

13.3.2013 – 15.5.2013
Luento-opetus
Luennot
Ke 13.3.2013 klo 9.00-12.30, T-rak.ls
Ke 20.3.2013 klo 9.00-12.30, T-rak.ls
Ke 27.3.2013 klo 9.00-12.30, T-rak.ls
Ke 10.4.2013 klo 9.00-12.30, T-rak.ls
Harjoitukset
Kansanterveystieteen opiskelijoille
Ke 20.3.2013 klo 13.30-15.30, T-rak, rh 1
Ke 10.4.2013 klo 13.30-15.30, T-rak, rh 2
Ma 6.5.2013 klo 9.15-12.00, T-rak, rh 1
Hoitotieteen opiskelijoille
Ke 17.4.2013 klo 9-12, rh B342/rh A308, Arvo-rakennus
Ti 23.4.2013 klo 12-15, rh B342/rh A308, Arvo-rakennus
Ma 29.4.2013 klo 12-15, rh B342/rh A308, Arvo-rakennus
Kirjatentti
Tentti
Ke 15.5.2013 klo 9.00-13.00, Arvo ls A210-211

Lisätiedot

Opintojakso toteutetaan vuosittain.