x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TERA1 Terveystieteiden tilastolliset tutkimusmenetelmät 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Terveystieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- hahmottaa tutkimusprosessin eri vaiheet
- osaa soveltaa kurssilla opetettuja tilastomenetelmiä tutkimusaineiston analysoinnissa
- osaa toteuttaa kurssilla esitellyt tilastomenetelmät SPSS-ohjelmiston avulla
- osaa tulkita ja raportoida tilastollisten analyysien tuloksia
- ymmärtää tilastollisen päättelyn vaatimukset ja rajoitteet
- pystyy tunnistamaan tutkimuksen luotettavuuteen ja metodisiin ratkaisuihin liittyviä tekijöitä

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittaudu suoraan harjoitusryhmiin.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Lehtori Anna-Maija Koivisto, Vastaava opettaja
Katja Joronen, Opettaja
Mervi Roos, Opettaja

Opetus

7.1.2013 – 21.2.2013
Luento-opetus
Luennot
Ma 7.1.2013 klo 9-12, t-rak LS
Ma 14.1.2013 klo 9-12, t-rak LS
Ma 21.1.2013 klo 9-11, t-rak LS
Ma 28.1.2013 klo 9-12, t-rak LS
Ma 4.2.2013 klo 9-11, t-rak LS
Ma 11.2.2013 klo 9-11, t-rak LS
Ke 13.2.2013 klo 10-13, t-rak LS
Ma 18.2.2013 klo 9-11, t-rak LS
Ti 12.3.2013 klo 13.00-16.00, t-rak LS, tentti
Harjoitukset
Ryhmä 1 ML72 t-rak, Anna-Maija Koivisto
Ma 7.1.2013 klo 12-14
Ma 14.1.2013 klo 14-16
Ma 21.1.2013 klo 11-14
Ma 28.1.2013 klo 14-16
Ma 4.2.2013 klo 11-14
Ma 11.2.2013 klo 14-17
Ma 18.2.2013 klo 11-14
To 21.2.2013 klo 11-13
Ryhmä 2 ML72 t-rak, Anna-Maija Koivisto
Ma 7.1.2013 klo 14-16
Ma 14.1.2013 klo 12-14
Ma 21.1.2013 klo 14-17
Ma 28.1.2013 klo 12-14
Ma 4.2.2013 klo 14-17
Ma 11.2.2013 klo 11-14
Ma 18.2.2013 klo 14-17
To 21.2.2013 klo 9-11
Ryhmä 3 ML71 Arvo, Katja Joronen
Ma 7.1.2013 klo 12-14
Ma 14.1.2013 klo 14-16
Ma 21.1.2013 klo 11-14
Ma 28.1.2013 klo 14-16
Ma 4.2.2013 klo 11-14
Ma 11.2.2013 klo 14-17
Ma 18.2.2013 klo 11-14
To 21.2.2013 klo 11-13
Ryhmä 4 ML71 Arvo, Mervi Roos
Ma 7.1.2013 klo 14-16
Ma 14.1.2013 klo 12-14
Ma 21.1.2013 klo 14-17
Ma 28.1.2013 klo 12-14
Ma 4.2.2013 klo 14-17
Ma 11.2.2013 klo 11-14
Ma 18.2.2013 klo 14-17
To 21.2.2013 klo 9-11

Lisätiedot

Opintojakso toteutetaan vuosittain.