x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALYAS13 Tutkimus ja teoria 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Kurssilla opiskelija perehtyy tutkimuksen ja teorian erilaisiin muotoihin ja tutustuu teorian tuottamiseen käytännössä. Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää näkökulman keskeisen merkityksen tutkimusprosessissa ja osaa muodostaa tutkimuksen näkökulman itsenäisesti. Kurssi tarjoaa myös valmiuksia tiedon analyysiin ja tutkimustiedon kriittiseen lukutaitoon. Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee tutkimuksen metodologisten suuntausten ominaispiirteet ja niiden väliset jännitteet. Hän tunnistaa tutkimuksesta sen metodologiset lähtökohdat rajoituksineen ja kykenee tämän perusteella arvioimaan tutkimustiedon pätevyyttä. Lisäksi opiskelija ymmärtää kurssin suoritettuaan miten tutkimuksen yhteiskunnalliset sidokset rakentuvat ja hän osaa soveltaa tiedon tuottamisen poliittisia ja eettisiä ehtoja sekä omassa asiantuntijatyössään että arvioidessaan muiden tuottamaa tietoa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Anna-Kaisa Kuusisto-Arponen, Vastaava opettaja

Opetus

9.1.2013 – 7.3.2013
Luento-opetus 12 tuntia
Ke 9.1.2013 - 27.2.2013 viikoittain klo 12-14, Pinni A 3107
Poikkeukset:
16.1.2012 klo 12 –16 , Pidempi luento
23.1.2013 , Ei opetusta
Seminaari 12 tuntia
To 10.1.2013 - 21.2.2013 viikoittain klo 12-14, Pinni A 3107
Poikkeukset:
24.1.2013 , Ei opetusta
27.2.2013 klo 12 –16 , Loppuseminaari

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Oppimispäiväkirjaa arvioidaan erityisesti huomioiden opiskelijan kyky luennolla esitettyjen asioiden pohdintaan ja kommentointiin, ei luennon asioiden toistamiseen. Päiväkirjan tavoitteena on kehittää kriittistä ajattelua, kykyä erottaa olennainen epäolennaisesta ja kykyä esittää ajatuksia.