x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TERHOIA6 Tiedon hankinta ja soveltaminen hoitotieteessä 4 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Hoitotiede
Terveystieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa määritellä hoitotieteellisen kysymyksen ja toteuttaa pienimuotoisen systemaattisen tiedonhaun (mm. Cinahl) harjoituksen
- osaa kuvata hakuprosessin ja tulokset kirjallisesti tiivistelmän muodossa ja suullisena esityksenä
- osaa nimetä ja kuvata näyttööön perustuvan toiminnan lähtökohdat ja systemaattisen kirjallisuuskatsauksen vaiheet
- osaa kuvata ja selittää näyttöön perustuvan terveydenhuollon ja hoitotyön sovelluksia tieteellisen tiedon pohjalta

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Lehtori Katja Joronen, Vastaava opettaja
Yliopisto-opettaja Mervi Roos, Vastaava opettaja

Opetus

12.9.2012 – 14.12.2012
Luento-opetus
Ke 12.9.2012 klo 9-13, ls A211
To 13.9.2012 klo 9-13, bion pieni ls
Seminaari
Seminaarit, 2 ryhmää
Ti 9.10.2012 klo 11-15, kh C333/rh A208
Ti 6.11.2012 klo 10-16, rh A207/rh A308
To 8.11.2012 klo 9-15, rh A207/rh B342