x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TERHOIA3 Hoitotiede tieteenä 3 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Hoitotiede
Terveystieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee hoitotieteen historialliset ja tieteenfilosofiset lähtökohdat
- ymmärtää tieteellisen tiedon merkityksen hoitotieteen kehittymisen kannalta
- tiedostaa tieteellisen toiminnat pääperiaatteet hoitotieteen kannalta
- osaa kuvata hoitotieteen tieteenalana pääpiirteissään
- tuntee perhehoitotieteen peruslähtökohdat

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Professori Eija Paavilainen, Vastaava opettaja

Opetus

10.10.2012 – 14.12.2012
Luento-opetus
Ke 10.10.2012 klo 14.30-18, Auditorio, ala
Ke 31.10.2012 klo 14.30-18, Auditorio, ala
To 29.11.2012 klo 14.30-18, Auditorio, ala

Arviointi

Numerolla 1-5.