x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KKRUHUK Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä / LTL 4 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
ruotsi
Tyyppi
Kieli- ja viestintäopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Ruotsin kieli
Kielikeskus
Taitotaso B1-B2

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on, että opiskelija osaa viestiä tiettyä tarkoitusta varten asiantuntijana suullisissa ja kirjallisissa oman alansa tilanteissa niin, että hän ottaa huomioon viestintätilanteen tavoitteen, sisällön, osapuolet ja viestintätavan.

Opiskelija osaa

- kertoa itsestään, opiskelustaan ja omasta alastaan
- kuvata, selittää ja määritellä oman alansa ilmiöitä
- ilmaista ja perustella mielipiteitään ja käsityksiään oman alansa kysymyksistä
- referoida ja viitata tietolähteisiin.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Tiina Männikkö, Vastaava opettaja
tuntiopettaja, Vastaava opettaja

Opetus

4.9.2012 – 13.12.2012
Pienryhmäopetus 52 tuntia
Ryhmä 1 / toteutuminen epävarma
Ryhmä 2 / Männikkö
Ti 4.9.2012 - 4.12.2012 viikoittain klo 10-14, Päätalo E222
Ryhmä 3 / Männikkö
To 6.9.2012 - 13.12.2012 viikoittain klo 14-18, Pinni A2089
Ryhmä 4 / toteutuminen epävarma
Itsenäinen työskentely 56 tuntia

Lisätiedot

Ryhmät on tarkoitettu ensisijaisesti LTL:n opiskelijoille. Huom! Kahden ryhmän toteutuminen I periodissa on epävarmaa. Mahdollisesti toinen ryhmä alkaa II periodissa ja toinen III periodissa.