x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TERHOIA1 Johdatus hoitotieteeseen 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Hoitotiede
Terveystieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa kuvata hoitotieteen kehittymisen pääpiirteissään. Opiskelija osaa määritellä hoitotieteen ja perhehoitotieteen peruskäsitteitä ja mielenkiinnon kohteita.

Yleiskuvaus

Kirjatentti terveystieteiden yksikön seuraavina yleisinä tenttipäivinä: 11.10, 29.11, 21.2, 2.5. ja 6.6.

 

Tenttikirjallisuus:

Eriksson K, Isola A, Kyngäs H. ym. 2012. Hoitotiede. 4. painos. WSOY.

Åstedt-Kurki P, Jussila A-L, Koponen L, Lehto P, Maijala H, Paavilainen R & Potinkara H. 2008. Kohti perheen hyvää hoitamista. WSOY.

HOITOTIEDE LEHTI NUMERO 4, 2011. Kaikki lehden artikkelit.

Opettajat

Professori Tarja Suominen, Vastaava opettaja

Opetus

Itsenäinen työskentely