x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALJUA14 Julkisoikeuden perusteet 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee julkisen vallan toimintaa ja organisaatiota koskevan oikeudellisen sääntelyn perussystematiikan sekä hallitsee julkisen vallan ja yksityisten välisiä suhteita määrittävät keskeiset periaatteet. Opintojaksossa opiskelija perehtyy valtiosääntöoikeuden, hallinto-oikeuden ja kunnallisoikeuden keskeiseen sisältöön.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Julkisoikeuden professori Pekka Länsineva, Vastaava opettaja

Opetus

23.10.2012 – 20.11.2012
Luento-opetus 18 tuntia
Julkisoikeuden perusteet
Ti 23.10.2012 klo 16-18, Pinni B1100
Ke 24.10.2012 klo 13-16, Pinni B1100
Ti 30.10.2012 klo 16-18, Pinni B1100
Ke 31.10.2012 klo 13-16, Pinni B1100
Ti 6.11.2012 klo 16-18, Pinni B1100
Ke 7.11.2012 klo 13-16, Pinni B1100
Ti 13.11.2012 klo 16-19, Pinni B1100
Tentit:
Ti 20.11.2012 klo 16-18, Ls A1
Ti 18.12.2012 klo 16-20, Ilmoittautuminen Wentissä
Ti 29.1.2013 klo 16-20, Ilmoittautuminen Wentissä

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

1. Husa - Pohjolainen: Julkisen vallan oikeudelliset perusteet, 2008 (luennolla ilmoittettavin osin)

2. Mäenpää: Hallintolaki ja hyvän hallinnon takeet, 2008 tai 2011, pääluvut 1, 3, 5 ja 9 (e-aineisto)

3. Länsineva: Perus- ja ihmisoikeudet Suomen oikeudessa (moodlessa)

4. Salminen: a) Kansainvälisistä ihmisoikeuksista ja b) Euroopan unioni ja perusoikeudet (moodlessa)

Lisätiedot

Luennot ja kirjallisuus tentitään yhtenä kokonaisuutena.