x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALJTA05 Tuloksellisuuden arviointi julkisessa toiminnassa 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee julkisen toiminnan ja toimintapolitiikkojen tuloksellisuuden ja vaikutusten arviointiin liittyvät käsitteet, teoriat ja periaatteet. Opiskelijalla on käsitys siitä, miten julkisen toiminnan tuloksellisuuden arviointi ja mittaus vaikuttavat julkisen toimintapolitiikan, julkisorganisaation ja julkisjohtajan toimintaan. Opiskelija osaa analysoida alueellista ja paikallista kehitystä, liikkumista ja liikennettä sekä paikallisen ja kansallisen politiikan tehtäviä ja keinoja. Opiskelija tuntee paikallistalouden näkökulmat ja niiden merkitykset toiminnan tuloksellisuuden arvioinnissa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Jan-Erik Johanson, Vastaava opettaja
jan-erik.johanson[ät]uta.fi

Opetus

14.3.2013 – 26.4.2013
Luento-opetus
To 14.3.2013 - 25.4.2013 viikoittain klo 12-14, PaavoKoli-sali
Pe 15.3.2013 - 26.4.2013 viikoittain klo 12-14, PaavoKoli-sali
Ryhmätyöskentely
Itsenäinen työskentely

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

kirjallinen tentti