x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALJTA02 Talouden suunnittelu ja päätöksenteko julkisorganisaatioissa 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee julkisyhteisöjen suunnittelun, päätöksenteon ja valvonnan syklin lähtökohdat ja perusperiaatteet. Hän hallitsee budjetoinnin peruskäsitteet ja -teoriat. Opiskelija ymmärtää budjetointiteorioita, budjetoinnin tutkimussuuntauksia, budjetointia koskevia normistoja, periaatteita ja käytännön sovelluksia sekä ymmärtää budjetointiprosessin eri vaiheet.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Lotta-Maria Sinervo, Vastaava opettaja
lotta-maria.sinervo[ät]uta.fi

Opetus

22.10.2012 – 14.12.2012
Luento-opetus
Ma 22.10.2012 - 10.12.2012 viikoittain klo 10-12, Pinni LS B1097
Pe 26.10.2012 - 14.12.2012 viikoittain klo 10-12, Linna LS K103
Itsenäinen työskentely
Lukupiiri

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

kirjallinen tentti

harjoitustyö(t)