x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALJTS01 Tilinpäätösinformaation tulkinta julkisessa hallinnossa 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on monipuolinen ymmärrys julkisyhteisöjen toiminnan taloudellisesta analysoinnista ja alan tutkimuksesta. Opiskelija osaa laatia mittareita ja arvioida niiden toimivuutta. Hän ymmärtää tunnuslukujen monitulkintaisuutta. Opiskelija tuntee julkisyhteisöjen tilinpäätösinformaation ja osaa tulkita tilinpäätökseen perustuvien tunnuslukujen pohjalta julkisyhteisöjen taloudellista tulosta ja asemaa. Opiskelija osaa arvioida julkisyhteisöjen toiminnan taloutta ja talouden tasapainoa.

Opettajat

Lotta-Maria Sinervo, Vastaava opettaja
lotta-maria.sinervo[ät]uta.fi

Opetus

Luento-opetus
Ma 3.9.2012 - 8.10.2012 viikoittain klo 10-12, Pinni LS A1078
Pe 7.9.2012 - 12.10.2012 viikoittain klo 10-12, Pinni LS B3107
Itsenäinen työskentely
Seminaari

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

seminaarityöskentely

harjoitustyö(t)

esseet