x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASSM1 Syventävä metodologia - Luennot tai kirjatentti 4 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- hallitsevat kasvatustieteellisen tutkimuksen keskeiset käsitteet ja metodologian
- kykenevät tutkimukselliseen ajatteluuun ja toimintaan

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Luennolle ei ole ilmoittautumista.

Opettajat

Antti Saari, Vastaava opettaja

Opetus

11.2.2013 – 25.2.2013
Luento-opetus 12 tuntia
Ma 11.2.2013 klo 13-15, Päät. ls. D10b
Ma 18.2.2013 klo 13-15, Päät. ls.D10b
Ma 25.2.2013 klo 13-15, Päät.ls.D10b
Ma 11.3.2013 klo 13-15, Päät, ls.D10B
Ma 18.3.2013 klo 13-15, Päät., ls.D10b
Ma 25.3.2013 klo 13-15, Päät., ls.D10b
Itsenäinen työskentely 96 tuntia
Kirjatentti yksikön yleisinä tenttipäivinä
Pe 15.3.2013
Pe 12.4.2013
Pe 3.5.2013
Pe 17.5.2013
Pe 14.6.2013

Oppimateriaalit

Suoritusvaihtoehto 1: Luennot ja luentojen yhteydessä jaettavat artikkelit SEKÄ

Abbot, A., Methods of Discovery. Heuristics for the Social Sciences. Norton. 2004.

Töttö, P., Syvällistä ja pinnallista: Teoria, empiria ja kausaalisuus sosiaalitutkimuksessa. Vastapaino. 2005.

JA YKSI SEURAAVISTA TEOKSISTA

Hallamaa, J., Launis, V., Lötjönen, S. & Sorvali, I. (toim.), Etiikkaa ihmistieteille. Tietolipas 211. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 2006.

Kuula, A., Tutkimusetiikka. Aineistojen hankinta, käyttö ja säilytys. Vastapaino. 2006.

Lagström, H. & Pösö, T. & Rutanen, N. & Vehkalahti, K., Lasten ja nuorten tutkimuksen etiikka. Nuorisotutkimusverkoston julkaisuja 101. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura. 2010.

Suoritusvaihtoehto 2: kirjatentti

Abbot, A., Methods of Discovery. Heuristics for the Social Sciences. Norton. 2004.

Raunio, K., Positivismi ja ihmistiede. Sosiaalitutkimuksen perustat ja käytännöt. Gaudeamus. 1999.

Töttö, P., Syvällistä ja pinnallista: Teoria, empiria ja kausaalisuus sosiaalitutkimuksessa. Vastapaino. 2005.

SEKÄ YKSI SEURAAVISTA TEOKSISTA

Hallamaa, J., Launis, V., Lötjönen, S. & Sorvali, I. (toim.), Etiikkaa ihmistieteille. Tietolipas 211. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 2006.

Kuula, A., Tutkimusetiikka. Aineistojen hankinta, käyttö ja säilytys. Vastapaino. 2006.

Lagström, H. & Pösö, T. & Rutanen, N. & Vehkalahti, K., Lasten ja nuorten tutkimuksen etiikka. Nuorisotutkimusverkoston julkaisuja 101. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura. 2010.

Lisätiedot

Vaihtoehtoinen suoritustapa: kirjatentti yksikön yleisinä tenttipäivinä ja kesätenttipäivänä 14.6.

Opintojaksoa on myös mahdollista tenttiä sähköisenä tenttinä 17.5. asti. Tenttiminen on mahdollista myös kirja kerrallaan-periaatteella.