x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASA13 Kandidaatintutkielmaseminaari - Seminaari 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
– tuntevat tieteellisen tutkimuksen vaiheet ja kykenevät toteuttamaan ne
– oppivat asettamaan mielekkään tutkimustehtävän
– osaavat hankkia sen ratkaisemista palvelevaa havaintoaineistoa
– kykenevät analysoimaan ja tulkitsemaan havaintonsa
– pystyvät arvioimaan onnistumistaan
– osaavat laatia työstään tieteellisen tutkimusraportin

Yleiskuvaus

Max 12 opiskelijaa/ryhmä.

Ne kasvatustieteitä sivuaineena/valinnaisina opintoina suorittavat opiskelijat, jotka haluavat suorittaa aineopinnot kokonaisuudessaan, voivat osallistua kandidaatintutkielmaseminaareihin (ei osallistumista tiedonhankintataitojen opetukseen ja kypsyysnäytteeseen).

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen NettiOpsussa viimeistään ke 5.9.2012.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Karin Filander, Opettaja
Tiina Kujala, Opettaja
Pirjo Kulju/Jorma Joutsenlahti, Opettaja
Eero Pantzar (sekä alkava että jatkava ryhmä), Opettaja
Taina Pohjoismäki, Opettaja
Harry Silfverberg, keväällä -12 Jorma Joutsenlahti, Opettaja
Jorma Vainionpää, Opettaja
Kyllikki Rantala, Opettaja
Johanna Heikka, Opettaja
Hanna Vilkka, Opettaja
Pekka Räihä, Opettaja

Opetus

11.9.2012 – 17.5.2013
Itsenäinen työskentely 72 tuntia
Seminaari 36 tuntia
Ryhmä 1 (Filander), syyslukukausi Virta rh. 102
To 13.9.2012 klo 14-16
To 20.9.2012 klo 14-17
To 27.9.2012 - 4.10.2012 viikoittain klo 14-16, Tiedonhankintataidot/Humanika -kirjasto
To 1.11.2012 klo 14-18
Ke 28.11.2012 klo 14-17
Ke 5.12.2012 klo 13-16
To 13.12.2012 klo 14-17
To 7.2.2013 - 14.2.2013 viikoittain klo 14-16, Virta 365
To 18.4.2013 - 25.4.2013 viikoittain klo 14-17, Virta 365
Ma 6.5.2013 klo 9-16, mm. Virran auditorio , Kandikonferenssi
Ryhmä 2 (Pantzar), Virta rh. 102
Ti 11.9.2012
To 13.9.2012 - 20.9.2012 viikoittain klo 9-12
To 27.9.2012 - 4.10.2012 viikoittain klo 9-11, Tiedonhankintataidot/Humanika -kirjasto
To 11.10.2012 klo 9-12
To 15.11.2012 - 29.11.2012 viikoittain klo 9-12
To 13.12.2012 klo 9-12
To 7.2.2013 - 21.2.2013 viikoittain klo 9-12
To 14.3.2013 - 21.3.2013 viikoittain klo 9-12
To 4.4.2013 - 18.4.2013 viikoittain klo 9-12
Ryhmä 3 (Heikka)
Ti 11.9.2012 - 14.5.2013 viikoittain klo 8-12, Virta, 352, HUOM! Ensimmäinen kokoontuminen 11.9. klo 10-12, muista kokoontumisista sovitaan ensimmäisellä kerralla.
Ti 18.9.2012 klo 8-12, Tiedonhankintataidot/Humanika -kirjasto, Mikroluokka 1
Ryhmä 4 (Pohjoismäki)
Ti 11.9.2012 - 14.5.2013 viikoittain klo 8-12, Virta, 365, HUOM! Ensimmäinen kokoontuminen 11.9. klo 10-12, muista kokoontumisista sovitaan ensimmäisellä kerralla.
Ti 2.10.2012 klo 8-12, Tiedonhankintataidot, Humanika-Kirjasto
Ryhmä 5 (Rantala)
Ti 11.9.2012 - 14.5.2013 viikoittain klo 8-12, Virta, 512, HUOM! Ensimmäinen kokoontuminen 11.9. klo 10-12, muista kokoontumisista sovitaan ensimmäisellä kerralla.
Ti 25.9.2012 klo 8-12, Tiedonhankintataidot, Humanika-Kirjasto, mikroluokka 1
Ryhmä 6 (Kujala/Eskola)
Ke 12.9.2012 - 19.9.2012 viikoittain klo 14.00-16.00, Virta256
Ke 26.9.2012 - 3.10.2012 viikoittain klo 14.00-16.00, Tiedonhankintataidot, Humanika-Kirjasto
Ke 24.10.2012 klo 14.00-16.00, Virta256
Ke 14.11.2012 - 28.11.2012 viikoittain klo 14.00-16.00, Virta256
Ke 12.12.2012 klo 14.00-16.00, Virta256
Ke 6.2.2013 klo 15.00-17.00, Virta256
Ke 20.2.2013 klo 15.00-17.00, Virta352
To 28.2.2013 klo 14.00-16.00, Virta352
Ke 13.3.2013 klo 14.00-16.00, Virta512
Ke 10.4.2013 klo 14.00-16.00, Virta353
To 2.5.2013 klo 16.00-19.00, Virta256
Ke 8.5.2013 klo 14.00-17.00, Virta256
Ke 15.5.2013 klo 14.00-17.00, Virta256
To 16.5.2013 klo 15.00-18.00, Virta256
Ryhmä 7 (Vainionpää)
Ke 12.9.2012 - 19.9.2012 viikoittain klo 14.00-16.00, Virta512
Pe 21.9.2012 klo 8.00-12.00, Tiedonhankintataidot, Humanika-Kirjasto
Ke 3.10.2012 klo 14.00-16.00, Virta512
Ke 14.11.2012 - 28.11.2012 viikoittain klo 14.00-16.00, Virta512
Ke 12.12.2012 klo 14.00-16.00, Virta512
Ti 5.2.2013 klo 15.15-17.15, Virta365
Ke 20.2.2013 klo 16.00-18.00, Virta512
Ke 20.3.2013 klo 14.00-16.00, Virta512
Ke 10.4.2013 klo 14.00-16.00, Virta512
Ke 8.5.2013 klo 14.00-16.00, Virta512
Pe 10.5.2013 klo 10.00-12.00, Virta512
Ti 14.5.2013 klo 13.00-15.00, Virta512
Ke 15.5.2013 klo 14.00-16.00, Virta512
Ryhmä 8 (Kulju/Joutsenlahti)Seminaarin tutkimusaiheet käsittelevät matematiikan sekä äidinkielen ja kirjallisuuden opetusta ja oppimista. Aiheena voi olla esimerkiksi kielentäminen, kirjoittaminen tai
Ke 12.9.2012 klo 14.00-16.00, Virta113
Ke 19.9.2012 klo 14.00-16.00, Tiedonhankintataidot/Humanika-Kirjasto
Ke 26.9.2012 klo 12.00-14.00, Tiedonhankintataidot/Humanika-Kirjasto
Ke 26.9.2012 - 3.10.2012 viikoittain klo 14.00-16.00, Virta113
Ke 14.11.2012 - 28.11.2012 viikoittain klo 14.00-16.00, Virta113
Ke 12.12.2012 klo 14.00-16.00, Virta113
Ke 23.1.2013 klo 15.00-17.00, Virta352
Ke 20.2.2013 klo 15.00-17.00, Virta112
Ke 20.3.2013 klo 14.00-16.00, Virta352
Ke 10.4.2013 klo 14.00-16.00, Virta352
Ke 8.5.2013 klo 14.00-16.00, Virta352
Pe 10.5.2013 klo 10.00-12.00, Virta352
Ti 14.5.2013 klo 13.00-15.00, Virta352
Ke 15.5.2013 klo 14.00-16.00, Virta352
Ryhmä 9 (Silfverberg, vuoden alusta lähtien Joutsenlahti), erityisesti Aikama-opiskelijat
To 25.10.2012 klo 12-16, Virta rh. 102
To 1.11.2012 - 8.11.2012 viikoittain klo 12-14, Tiedonhankintataidot/Humanika -kirjasto
Ke 14.11.2012 - 21.11.2012 viikoittain klo 12-16, Virta, kh. 352
Ke 28.11.2012 klo 12-16, Virta, metodiluokka, h. 529
Ke 30.1.2013 klo 10-14
To 7.2.2013 klo 10-14
Ke 13.3.2013 klo 12-14
Ke 17.4.2013 - 24.4.2013 viikoittain klo 14-18
To 2.5.2013 klo 16.00-18.00, Virta256
Ryhmä 11 (Räihä ), Virta rh. 243
Ke 12.9.2012 klo 14.00-16.00, Virta243
Pe 21.9.2012 klo 8.00-10.00, Virta243
Pe 28.9.2012 klo 8.00-10.00, Tiedonhankintataidot/Humanika -kirjasto
Ke 3.10.2012 klo 14.00-16.00, Virta243
Pe 5.10.2012 klo 8.00-10.00, Tiedonhankintatiedot- Humanika kirjasto
Ke 14.11.2012 - 28.11.2012 viikoittain klo 14.00-16.00, Virta243
Ke 12.12.2012 klo 14.00-16.00, Virta243
Ke 6.2.2013 klo 16.15-18.15, Virta243
Ke 20.2.2013 klo 15.00-17.00, Virta243
Ke 20.3.2013 klo 14.00-16.00, Virta243
Ke 10.4.2013 klo 14.00-16.00, Virta243
Ke 10.4.2013 klo 14.00-16.00, Virta243
Pe 10.5.2013 klo 10.00-12.00, Virta243
Ti 14.5.2013 klo 13.00-15.00, Virta243
Ke 15.5.2013 klo 14.00-16.00, Virta243
Ryhmä 12 (Vilkka )
Ke 19.9.2012 - 26.9.2012 viikoittain klo 9-12, Virta rh. 365
Ke 3.10.2012 - 10.10.2012 viikoittain klo 9-11, Tiedonhankintataidot/Humanika -kirjasto
Ke 24.10.2012 klo 9-12, Virta rh. 365
Ke 31.10.2012 klo 9-12, Virta rh. 102
Ke 14.11.2012 - 5.12.2012 viikoittain klo 9-12, Virta rh. 365
Ke 9.1.2013 klo 9-12, Virta 256
Ke 6.2.2013 klo 9-12, Virta 256
Ke 13.3.2013 klo 9-12, Virta 256
Ke 27.3.2013 klo 9-12, Virta 256
Ke 24.4.2013 klo 9-12, Virta 256
Ke 29.5.2013 klo 9-12, Virta rh. 512
Ryhmä 14 (Pantzar, keväällä 2012 aloittanut ryhmä, jatkuu syyslukukauden 2012 ajan, ei oteta uusia opiskelijoita)
Ti 11.9.2012 - 25.9.2012 viikoittain klo 9-12, Virta rh. 256
Ti 6.11.2012 - 20.11.2012 viikoittain klo 9-12, Virta rh. 256
Ti 27.11.2012 klo 9-12, Virta 256
Ryhmä 15 (opettaja avoin)
Luento-opetus
KAIKILLE RYHMILLE YHTEINEN KANDIKONFERENSSI (asiasta tiedotetaan keväällä erikseen tarkemmin)
Ma 6.5.2013 klo 9-16, mm. Virran auditorio