x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASA12 Kvalitatiivinen tutkimus kasvatustieteissä - Harjoitukset 4 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Jakson tavoitteena on, että opiskelijat
– hahmottavat teorian, käsitteiden ja havaintojen roolin kvalitatiivisessa tutkimuksessa, erottavat kvalitatiivisen tutkimuksen erityispiirteet sekä ymmärtävät tutkimuksen tavoitteena olevan tiedon luonteen
– perehtyvät kvalitatiivisen tutkimuksen keskeisiin tutkimusotteisiin ja laadullisen aineiston analysointiin ja tulkintaan
– tuntevat laadullisen aineiston hankintaan, analyysiin ja havaintojen tulkintaan liittyvät periaatteet.

Yleiskuvaus

Max 16 opiskelijaa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen NettiOpsussa päättyy ke 5.9.2012.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Päivi Kupila, Heli Perä-Rouhu, Hanna Vilkka, Opettaja

Opetus

6.9.2012 – 10.12.2012
Itsenäinen työskentely 78 tuntia
Harjoitukset 30 tuntia
Ryhmä 1, varhaiskasvatuksen opiskelijat etusijalla (Kupila)
To 6.9.2012 klo 9.15-11.30, Virta, 529
Ke 12.9.2012 klo 14.15-16.30, Virta, 529
To 13.9.2012 klo 9.15-11.30, Virta, 529
To 20.9.2012 klo 12.15-14.30, Virta, 243
Ma 24.9.2012 klo 9.15-11.30, Virta, 529
To 27.9.2012 klo 12.15-14.30, Virta, 243
Ma 1.10.2012 klo 12.15-14.30, Virta, 529
To 4.10.2012 klo 12.15-14.30, Virta, 219
Ke 10.10.2012 klo 14.15-16.30, Virta, 529
To 11.10.2012 klo 9.15-11.30, Virta, 529
Ryhmä 6, (Vilkka)
Ti 2.10.2012 - 9.10.2012 viikoittain klo 9-12, Virta, rh. 102
Ti 23.10.2012 - 4.12.2012 viikoittain klo 9-12, Virta, rh. 102
Ryhmä 4, varhaiskasvatuksen opiskelijat etusijalla (Perä-Rouhu)
Ma 1.10.2012 klo 9.15-11.30, Virta, 529
To 4.10.2012 klo 9.15-11.30, Virta, 529
Ma 8.10.2012 klo 9.15-11.30, Virta, 529
To 11.10.2012 klo 9.15-11.30, Virta, ls. 114
Ma 22.10.2012 klo 12.15-14.30, Virta, 512
To 25.10.2012 klo 9.15-11.30, Virta, 512
To 25.10.2012 klo 9.15-11.30, Virta, 512
Ma 29.10.2012 klo 9.15-11.30, Virta, 512
To 1.11.2012 klo 9.15-11.30, Virta, 512
Ke 7.11.2012 klo 9.15-11.30, Virta, 512
To 8.11.2012 klo 9.15-11.30, Virta, 512
Ti 13.11.2012 klo 14.15-16.30, Virta, 365
To 15.11.2012 klo 12.30-14.45, Virta, ls. 114
Ryhmä 2, luokanopettajaksi opiskelevat etusijalla (Syrjäläinen)
Ma 24.9.2012 klo 15.00-17.00, Virta112
Pe 2.11.2012 klo 10.30-15.00, Virta219
Pe 9.11.2012 klo 10.30-15.00, Virta112
Pe 7.12.2012 klo 10.30-15.00, Virta112
Ryhmä 3, luokanopettajaksi opiskelevat etusijalla (Vilkka)
Ma 1.10.2012 klo 9.00-12.00, Virta219
Ma 22.10.2012 klo 9.00-12.00, Virta120
Ma 29.10.2012 klo 9.00-12.00, Virta219
Ma 5.11.2012 klo 9.00-12.00, Virta113
Ma 12.11.2012 klo 9.00-12.00, Virta219
Ma 26.11.2012 - 3.12.2012 viikoittain klo 9.00-12.00, Virta219
Ryhmä 5, luokanopettajaksi opiskelevat etusijalla (Räihä)
Ma 1.10.2012 klo 10.15-12.30, Virta352
Ma 8.10.2012 klo 10.15-12.30, Virta219
Ma 22.10.2012 klo 10.15-12.30, Virta219
Ma 29.10.2012 klo 10.15-12.30, Virta352
Ma 5.11.2012 klo 10.15-12.30, Virta219
Ma 12.11.2012 klo 10.15-12.30, Virta114
Ma 19.11.2012 - 3.12.2012 viikoittain klo 10.15-12.30, Virta113
Ma 10.12.2012 klo 10.15-12.30, Virta114