x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASA11 Kvantitatiivinen tutkimus kasvatustieteissä - Harjoitukset 4 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
– tuntevat teorian, käsitteiden ja havaintojen roolin kvantitatiivisessa tutkimuksessa, erottavat kvantitatiivisen tutkimuksen erityispiirteet sekä ymmärtävät tutkimuksen tavoitteena olevan tiedon luonteen
– erottavat erilaiset mitta-asteikot, osaavat käyttää tarkoituksenmukaisia tilastollisia tunnuslukuja havaintoaineiston kuvaamisessa, hallitsevat tilastollisten analyysivälineiden käytön hypoteesin testaamisessa, tuntevat niiden käyttötilanteet ja soveltamisedellytykset
– perehtyvät havaintoaineiston kuvailuun, hypoteesien testaamiseen ja mittarin luotettavuuden arviointiin SPSS-ohjelman avulla.

Yleiskuvaus

Max 15 opiskelijaa/ryhmä

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen NettiOpsussa viimeistään su 30.9.2012

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Harry Silfverberg, keväällä Leila Saros, Opettaja
Taina Pohjoismäki, Opettaja
Jorma Vainionpää, Opettaja

Opetus

23.10.2012 – 29.11.2012
Itsenäinen työskentely 72 tuntia
Harjoitukset 36 tuntia
Ryhmä 4, luokanopettajaksi opiskelijat etusijalla (Vainionpää)
Ti 23.10.2012 - 4.12.2012 viikoittain klo 12.15-14.30, Virta529
Ke 24.10.2012 klo 14.15-16.30, Virta529
Ke 31.10.2012 - 7.11.2012 viikoittain klo 12.15-14.30, Virta529
Pe 16.11.2012 - 23.11.2012 viikoittain klo 9.15-11.30, Linna mikroluokka50
Ryhmä 5, luokanopettajaksi opiskelevat etusijalla (Vainionpää)
Ke 24.10.2012 - 5.12.2012 viikoittain klo 9.15-11.30, Virta529
To 25.10.2012 - 22.11.2012 viikoittain klo 9.15-11.30, Virta529
Ryhmä 6 , Aikama-opiskelijat etusijalla (Silfverberg, keväällä Leila Saros)
Ma 29.10.2012 - 26.11.2012 viikoittain klo 10-14, klo 10-12 Virta rh. 529, klo 12-14 Virta, metodiluokka
Ma 7.1.2013 - 21.1.2013 viikoittain klo 10-14, Virta, metodiluokka, h. 529,
Ma 4.2.2013 klo 13-17, Virta, metodiluokka, h. 529
Ryhmä 7, varhaiskasvatuksen opiskelijat etusijalla (Pohjoismäki), opintojakso jatkuu klk 2013
To 1.11.2012 klo 10.00-11.30, Virta, ls. 114
To 8.11.2012 klo 12.30-14.00, Virta, ls. 114
Pe 9.11.2012 klo 12.30-14.00, Virta, ls. 120
Ma 26.11.2012 klo 10.00-11.30, Virta, ls. 114
To 29.11.2012 klo 10.00-11.30, Virta, ls. 120
Ryhmä 8, varhaiskasvatuksen opiskelijat etusijalla (Pohjoismäki), opintojakso jatkuu klk 2013
To 1.11.2012 klo 12.30-14.00, Virta, ls. 114
To 8.11.2012 klo 10.00-11.30, Virta, ls. 114
Pe 9.11.2012 klo 10.00-11.30, Virta, ls. 120
Ma 26.11.2012 klo 12.30-14.00, Virta, ls. 114
To 29.11.2012 klo 8.15-9.45, Virta, ls. 120