x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASA9 Monikulttuurinen kasvatus ja koulutus - Seminaari tai kirjallisuustentti 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
-rakentavat yleiskuvaa monikulttuurisuuskasvatuksesta ja koulutuksen roolista monikulttuurisen ja moniarvoisen yhteiskunnan rakentumisessa.


Multicultural Education and Training -course as part of Multicultural Study Programme in Education:
The objective of the course is to give a general idea of how education can be used to promote the development of genuine multi-cultural and pluralistic society.

Yleiskuvaus

Max 16 opiskelijaa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen NettiOpsussa viimeistään su 30.9.2012.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Nelli Piattoeva, Vastaava opettaja

Opetus

24.10.2012 – 12.12.2012
Itsenäinen työskentely 111 tuntia
Seminaari 24 tuntia
Seminaari
Pe 26.10.2012 klo 9-12, Virta h. 120
Ke 7.11.2012 klo 12-15, Virta rh. 114,
Pe 23.11.2012 klo 9-12, Virta rh. 114
Pe 30.11.2012 klo 9-13, Virta h. 243
Ke 5.12.2012 klo 12-16, Virta rh. 114
Pe 14.12.2012 klo 9-13, Virta 113
Kirjatentti
Vaihtoehtoinen suoritustapa: kirjatentti tutkinto-ohjelman omille ja muille opiskelijoille yleisinä tenttipäivinä (ks. kirjallisuus ops:sta)
Pe 23.11.2012 klo 12-16
Pe 18.1.2013 klo 12-16
Pe 15.3.2013 klo 12-16
Pe 3.5.2013 klo 12-16, Huom! Ilmoittaudu aikomaasi tenttiin NettiOpsussa viimeistään viikkoa ennen tenttipäivää.
As a part of Multicultural Study Programme in Education a book exam in english for international students:
Pe 23.11.2012 klo 12-16
Pe 18.1.2013 klo 12-16
Pe 15.3.2013 klo 12-16
Pe 3.5.2013 klo 12-16

Lisätiedot

As a part of Multicultural Study Programme in Education a book exam in english for international students:

Räsänen, R. & San, J. , Conditions for intercultural learning and co-operation. Association for educational sciences in Finland. Turku. 2005.