x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASA8 Aikuiskasvatus ja työelämä - Seminaari ja lukupiiri 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- ymmärtävät työelämän ja aikuiskasvatuksen tehtäväkentän haasteita sekä niiden yhteiskunnallisia, taloudellisia ja organisatorisia reunaehtoja
- tiedostavat työelämän ja aikuiskasvatuksen tasa-arvon merkityksen ja aikuisten oppimis- ja kehittymismahdollisuuksien eroja
- tuntevat aikuiskasvatuksen ja työssä oppimisen muotoja eri työ- ja ammattialoilla ja erilaisissa organisaatioissa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen NettiOpsussa viimeistään ke 5.9.2012.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Marjo Vuorikoski, Vastaava opettaja

Opetus

19.9.2012 – 21.11.2012
Itsenäinen työskentely 111 tuntia
Seminaari 24 tuntia
Seminaari tutkinto-ohjelman omille opiskelijoille
Ke 19.9.2012 klo 9-12, Virta, rh. 512
Ke 26.9.2012 klo 9-12, Virta, rh. 256
Ke 3.10.2012 klo 9-12, Virta, rh. 365
Ke 24.10.2012 - 31.10.2012 viikoittain klo 9-12, Virta, rh. 512
Ke 7.11.2012 klo 9-12, Virta, rh. 365
Ke 14.11.2012 klo 9-12, Virta, rh. 512
Ke 21.11.2012 klo 9-12, Virta, rh. 352
Lukupiiri
Kirjatentti
Muiden yksiköiden opiskelijat voivat suorittaa tämän opintojakson kirjallisena tenttinä seuraavina yksikön yleisinä tenttipäivinä (ks. kirjallisuus opetussuunnitelmasta)
Pe 26.10.2012 klo 12-16
Pe 14.12.2012 klo 12-16
Pe 15.2.2013 klo 12-16
Pe 12.4.2013 klo 12-16
Pe 3.5.2013 klo 12-16

Lisätiedot

Max 20 opiskelijaa.