x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASA7 Opetussuunnitelma - Luennot, seminaari ja lukupiiri 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
  • KASA7 Opetussuunnitelma
    Osallistuminen opetukseen - Luennot, seminaari ja lukupiiri
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- ymmärtävät opetussuunnitelmien poliittisen luonteen sekä niiden kulttuurisen kerrostuneisuuden
- tunnistavat ja kykenevät erittelemään niin tieteen kuin yhteiskunnan suunnasta tulevia opetussuunnitelmiin vaikuttavia paineita ja mekanismeja
- hankkivat valmiuksia analysoida ristiriitoja, intressejä ja kytkentöjä opetussuunnitelmien ja niiden laadinnan taustalla
- ymmärtävät keskeiset oppiaineiden ja –sisältöjen valintamekanismit ja niiden suhteisiin vaikuttavat tekijät

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen NettiOpsussa viimeistään su 30.9.2012.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Pekka Räihä, Vastaava opettaja

Opetus

31.10.2012 – 16.11.2012
Luento-opetus 6 tuntia
Molemmille ryhmille yhteiset luennot
Ke 31.10.2012 klo 9-12, Virta, ls. 112
Pe 2.11.2012 klo 9-12, Päätalon ls. A2A
Itsenäinen työskentely 114 tuntia
Seminaari 6 tuntia
Ryhmä 1
Ke 7.11.2012 - 21.11.2012 viikoittain klo 9-11, Virta 112
Ryhmä 2
Pe 9.11.2012 klo 9-11, Virta rh. 219
Pe 16.11.2012 - 23.11.2012 viikoittain klo 9-11, Virta rh. 112
Lukupiiri 9 tuntia
Kirjatentti
Vaihtoehtoinen suoritustapa: kirjatentti tutkinto-ohjelman omille ja muille opiskelijoille yleisinä tenttipäivinä (ks. kirjallisuus ops:sta)
Ke 31.10.2012
Pe 23.11.2012 klo 12-16
Pe 14.12.2012 klo 12-16
Pe 12.4.2013 klo 12-16
Pe 3.5.2013 klo 12-16
Pe 17.5.2013 klo 12-16, Huom! Ilmoittaudu aikomaasi tenttiin viimeistään viikkoa ennen tenttipäivää.

Lisätiedot

Max 16 opiskelijaa/ryhmä