x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASA5 Erot, jaot ja niiden rakentuminen - Luennot ja lukupiiri 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on että opiskelijat
- tiedostavat yhteiskunnan, kasvatuksen ja koulutuksen rakenteita ja käytäntöjä, joiden kautta erilaisuus muuntuu eriarvoisuudeksi
- tunnistavat yhteiskunnalliseen taustaan, etnisyyteen, sukupuoleen ja seksuaaliseen suuntautumiseen ja muihin eroihin liittyviä epätasa-arvoa tuottavia mekanismeja elinikäisen oppimisen eri vaiheissa ja erilaisissa kasvatuksen ja koulutuksen konteksteissa
- ymmärtävät oman ajattelunsa ja toimintansa merkityksen yhdenvertaisuuden edistämisessä
- omaavat valmiuksia eriarvoisuutta tuottavien rakenteiden ja käytäntöjen kyseenalaistamiseen ja niiden muuttamiseen.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen NettiOpsussa viimeistään su 16.12.2012.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Marjo Vuorikoski, Vastaava opettaja

Opetus

30.1.2013 – 17.4.2013
Luento-opetus 24 tuntia
Ke 30.1.2013 klo 9-12, Virta 243
Ke 6.2.2013 - 13.2.2013 viikoittain klo 9-12, Virta 114
Ke 13.3.2013 klo 9-12, Virta 112
Ke 20.3.2013 - 27.3.2013 viikoittain klo 9-12, Virta 114
Ke 10.4.2013 klo 9-12, Virta 120
Ke 17.4.2013 klo 9-12, Virta 219
Itsenäinen työskentely 111 tuntia
Lukupiiri
Kirjatentti
Muiden yksiköiden opiskelijat voivat suorittaa tämän opintojakson kirjallisena tenttinä yksikön seuraavina yleisinä tenttipäivinä (ks. kirjallisuus opetussuunnitelmasta)
Pe 26.10.2012 klo 12-16
Pe 14.12.2012 klo 12-16
Pe 15.2.2013 klo 12-16
Pe 12.4.2013 klo 12-16
Pe 3.5.2013 klo 12-16

Lisätiedot

Max. 20 opiskelijaa.

Opintojakson kirjatentillä suorittaville muiden yksiköiden opiskelijoille täsmennys Skeltonin teokseen liittyen:
teoksesta tentitään osa I, s. 1-83 ja osat V-VII, s. 217-336