x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASA4 Vertaileva kasvatustiede - Luennot 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- ymmärtävät vertailevan tutkimuksen merkityksen kasvatusta ja koulutusta koskevien teorioiden kehittymiselle sekä koulutuspoliittiselle päätöksenteolle
- oppivat itse analysoimaan kasvatuksen ja koulutuksen ilmiöitä kansainvälisessä perspektiivissä

Comparative Education -course as a part of Multicultural Study Programme in Education:
The objective of the course is that the student
- understands the growing significance of comparative research in the development of educational theories and education policy-making
- learns to analyse educational phenomena in an international perspective.

Opettajat

Tuomas Takala, Vastaava opettaja

Opetus

10.9.2012 – 12.11.2012
Luento-opetus 24 tuntia
Luennot
Ma 10.9.2012 klo 11-14, Atalpa, ls. 140
Ma 17.9.2012 klo 11-14, Virta, ls. 120
Ma 24.9.2012 klo 11-14, Virta, ls. 109
Ma 1.10.2012 klo 11-14, Virta, ls. 109
Ma 8.10.2012 klo 11-14, Virta ls. 120
Ma 22.10.2012 klo 11-14, Virta, ls. 109
Ma 29.10.2012 klo 11-14, Atalpa, ls. 140
Ma 5.11.2012 klo 11-14, Virta, ls. 120
Ma 12.11.2012 klo 12-15, Virta, ls. 120, Kertauskuulustelu
Itsenäinen työskentely 111 tuntia
Kirjatentti
Book exam (in english) for international students as a part of studies in Multicultural Study Programme in Education. Independent study of reading the required literature and taking an examination.
Pe 26.10.2012 klo 12-16, Main building D10A+B
Pe 14.12.2012 klo 12-16, Main building D10A+B
Pe 15.2.2013 klo 12-16
Pe 12.4.2013 klo 12-16

Lisätiedot

Book exam (in english) for international students as a part of studies in Multicultural Study Programme in Education. Independent study of reading the required literature and taking an examination on set study materials on general examination days of the School of Education. Please, note that you must sign up for the examination at least seven days before the exam by leaving a filled in and signed examination envelope in the white examination box at the School of Education (Virta building, 2rd floor, entrance hall)

As a part of Multicultural Study Programme in Education:

Bray, M. & Adamson, B. & Mason. M. (eds.), Comparative Education. Springer. 2007. (Chapters 1, 4, 5, 7, 9 and 15) 

Phillips, D. & Schweisfurth, M.,Comparative and International Education: an Introduction to Theory, Method and Practise.  London: Continuum. 2008 and 2006.

Green, A., Education, Globalisation and the Role of Comparative Research. London Review of Education 1 (2), 83-97. 2003. (can be found via Nelli-portal, e-journals)

Jones, P.W., Education and the World Order. Comparative Education 43 (3), 325-337. 2007. (can be found via Nelli-portal, e-journals).