x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASA1.1 Johdatus kasvatuksen yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen tutkimukseen - Luennot ja luentopäiväkirja 2 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- tuntevat kasvatuksen ja koulutuksen tutkimuksen yhteiskunnallisia, kulttuurisia ja pedagogisia lähtökohtia ja ulottuvuuksia
- ymmärtävät tutkimusyhteisöjen ja –ryhmien toimintaa

Opettajat

Karin Filander, Kirsti Karila, Eero Ropo, Opettaja

Opetus

Luento-opetus 14 tuntia
Luennot
Ti 11.9.2012 - 9.10.2012 viikoittain klo 14-17, Linna, Väinö Linna -sali
Itsenäinen työskentely 40 tuntia

Lisätiedot

Opintojakso on tarkoitettu vain tutkinto-ohjelman omille opiskelijoille (pakollinen jakso) sekä avoimen yliopiston opiskelijoille.