x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASP4 Opetus, ohjaus, oppiminen - Luennot ja luento-/oppimispäiväkirja 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- tuntevat erilaisia opetus-, ohjaus- ja oppimisteoreettisia suuntauksia ja pystyvät pohtimaan ja selkiyttämään omia oppimis- ja opetuskäsityksiään
- pystyvät kehittämään valmiuksiaan opetuksen, ohjauksen ja oppimisen analysoimisessa ja dokumentoimisessa
- hankkivat työskentelynsä avulla valmiuksia oman pedagogisen ajattelunsa rakentamiselle, arvioinnille ja kehittämiselle

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Tutkinto-ohjelman omille opiskelijoille tarkoitettuihin hakuväyläkohtaisiin pienryhmiin ilmoittautuminen NettiOpsussa päättyy 6.9.2012.

Myös aineenopettajakoulutukseen hakeutuvien ilmoittautuminen normaalikoulussa tapahtuvalle harjoittelujaksolle (harjoitteluryhmät) päättyy 6.9.2012.

Tutkinto-opiskelijoille suunnattujen avoimen yliopisto-opetuksen monimuotoryhmien 8-10 ilmoittautuminen jatkuu 2.10.2012 saakka. Näihin ryhmiin ei kuitenkaan enää voi ilmoittautua NettiOpsun kautta vaan sähköpostitse opintosihteeri Pirjo Leppälälle (pirjo.leppala@uta.fi). Mainitse viestissäsi tarkasti mihin ryhmään (numero) olet ilmoittautumassa, samoin opiskelijanumerosi.

Luennoille ei ole ennakkoilmoittautumista.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Luennot: Pekka Räihä, Pirjo Vaittinen, Opettaja
Pienryhmät: Irene Kilpi, Johanna Heikka, avoin yliopisto: Sirpa Mäkinen ja Hanna Vilkka, Opettaja

Opetus

8.9.2012 – 22.4.2013
Luento-opetus 12 tuntia
Luennot (Räihä, Vaittinen)
Ke 5.9.2012 klo 13-16, Päätalon ls. D10a
Ke 12.9.2012 klo 10-13, Päätalon juhlasali
Ke 19.9.2012 - 26.9.2012 viikoittain klo 13-16, Päätalon ls. D10a
Ke 10.10.2012 klo 16-20, Päätalon ls. D10a, kertauskuulustelu
Pienryhmäopetus 8 tuntia
Pienryhmät (8 h) on tarkoitettu tutkinto-ohjelman omille opiskelijoille
Ryhmä 1, elokas -hakuväylän opiskelijat (Kilpi)
Ma 24.9.2012 klo 12-14, Virta rh. 365
Ma 1.10.2012 - 8.10.2012 viikoittain klo 12-15, Virta rh. 365
Ryhmä 2, elokas -hakuväylän opiskelijat (Kilpi)
Ti 25.9.2012 klo 14-16, Virta rh. 365
Ti 2.10.2012 - 9.10.2012 viikoittain klo 14-17, Virta rh. 365
Ryhmä 3, varhaiskasvatuksen hakuväylän opiskelijat (Heikka)
Pe 14.9.2012 klo 10.00-11.30, Virta, h. 352
Ke 19.9.2012 klo 11.00-12.30, Virta, h. 352
Ma 24.9.2012 klo 10.00-11.30, Virta, h. 352
Ti 2.10.2012 klo 12.15-13.45, Virta, h. 352
Ryhmä 4, varhaiskasvatuksen hakuväylän opiskelijat (Heikka)
Pe 14.9.2012 klo 12.30-14.00, Virta, h. 352
Ke 19.9.2012 klo 9.00-10.30, Virta, h. 352
Ma 24.9.2012 klo 12.30-14.00, Virta, h. 352
Ma 1.10.2012 klo 14.15-15.45, Virta, h. 352
Ryhmä 5, luokanopettajien hakuväylän opiskelijat keväällä -13 (Kilpi)
Ryhmä 6, luokanopettajien hakuväylän opiskelijat keväällä -13(Kilpi)
Ryhmä 7, avoimen yliopiston toteuttama lähiopetuksen ryhmä (Tampere), jossa on tarjolla seitsemän paikkaa tutkinto-ohjelman opiskelijoille (Vilkka)
La 8.9.2012 - 15.9.2012 viikoittain klo 10-13.30, Pinni ls. B 3107
Ryhmä 8, avoimen yliopiston toteuttama monimuoto-opetuksen ryhmä (Tampere), jossa on tarjolla kymmenen paikkaa tutkinto-ohjelman opiskelijoille (Mäkinen)
Ke 21.11.2012 klo 17-20.15, Päätalon ls. A07
Ma 3.12.2012 klo 17-20.15, Päätalon ls. A07
Ryhmä 9, avoimen yliopiston toteuttama monimuoto-opetuksen ryhmä (Seinäjoki), jossa on tarjolla kymmenen paikkaa tutkinto-ohjelman opiskelijoille (tutoropettaja Mäki-Kahma)
Ti 27.11.2012 klo 17.00-20.15, luokka 301A
Ti 11.12.2012 klo 17.00-20.15, luokka 301A, Opetusluokka sijaitsee osoitteessa: Seinäjoen AMK, Keskuskatu 32, D-rappu
Ryhmä 10, avoimen yliopiston toteuttama monimuoto-opetuksen ryhmä (Pori), jossa on tarjolla kymmenen paikkaa tutkinto-ohjelman opiskelijoille (tutoropettaja Kallionkieli)
Ke 28.11.2012 klo 17.00-20.15, LK107, TaY, (Käynti Pohjoisranta 11 C)
Ke 12.12.2012 klo 17.00-20.15, LK107, TaY, (Käynti Pohjoisranta 11 C)
Itsenäinen työskentely 111 tuntia
Harjoitukset 20 tuntia
Aineenopettajakoulutukseen hakeutuvien opiskelijoiden pitää suorittaa osana kurssia harjoittelujakso (tutustumisjakso) normaalikoululla. Ryhmiin 2-4 ilmoittauduttava 6.9.2012 mennessä!
Harjoitteluryhmä 1 (TTY:n opiskelijat, EI ILMOITTAUTUMISTA)
Ma 17.9.2012, Normaalikoulu, viikko 38
Harjoitteluryhmä 2 (Ilmoittautuminen)
Ma 12.11.2012, Normaalikoulu, 12.11.-23.11 välisenä aikana
Harjoitteluryhmä 3 (Ilmoittautuminen)
Ma 14.1.2013, Normaalikoulu, 14.1.-25.1.2013 välisenä aikana
Harjoitteluryhmä 4 (Ilmoittautuminen)
Ma 22.4.2013, Normaalikoulu, 22.4.-2.5.2013 välisenä aikana

Lisätiedot

Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat osallistuvat luentojen lisäksi pienryhmäopetukseen (max 20 opiskelijaa/ryhmä). Muut opiskelijat osallistuvat luennoille (myös verkkotallenne). Lopulliset suoritusvaihtoehdot täsmennetään viimeistään opetuksen alussa.

Luokanopettajaopiskelijat osallistuvat jakson pienryhmäopetukseen ja opetusharjoitteluun (2 op) kevätlukukaudella 2013.