x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALJUA52 Kunnallisoikeuden teemajakso/Sosiaalioikeus 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Jakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää kuntien tehtäväkentän oikeudellisia kysymyksiä kunnallisen palvelu- ja viranomaistoiminnan, sopimustoiminnan ja julkisen vallan käytön näkökulmista
- hallitsee oikeudellista substanssiosaamista keskeiseltä kunnallisen tehtäväkentän osa-alueelta (sosiaalioikeus)
- ymmärtää kunnallisen itsehallinnon ja säädösten velvoitteiden välisiä yhteyksiä

Yleiskuvaus

Kunnallisoikeuden teemajaksona voidaan kevätlukukaudella 2013 suorittaa opintojakso Sosiaalioikeus (5 op) kirjatenttinä sähköisessä tentissä.

Opettajat

Julkisoikeuden professori Raija Huhtanen, Vastaava opettaja

Opetus

Luento-opetus
Sosiaalioikeus

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Sähköisessä tentissä tentitään seuraavat teokset:

1) Tuori - Kotkas: Sosiaalioikeus (WSOYpro 2008)

2) Sakslin: Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen Euroopan unionissa. Teoksessa Ojanen - Haapea (toim.): EU-oikeuden perusteita II - aineellisen EU-oikeuden aloja ja ulottuuvuuksia (Edita 2007), s. 295-337

3) Opintojakson moodlesivulla ilmoitettavat säädökset.