x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASLUOM6 Biologia ja ympäristötieto - Biologian ja maantieteen perusteet 3 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Biologian ja maantieteen perusteet (3op)
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- omaavat tutkivan oppimisen taidot perusopetuksessa
- tuntevat ihmissuhde- ja sukupuolikasvatuksen ja ympäristökasvatuksen perusteet
- hallitsevat biologian tutkimusvälineiden käytön ja ovat tutustuneet eri eliöryhmiin sekä ihmisen rakenteeseen ja elintoimintoihin luokkatyöskentelynä.
- hallitsevat maantieteellinen syysuhdeajattelun, ympäristö- ja luonnontiedon tavoitteet ja opetussuunnitelman.

Biologian kenttäkurssi (2op)
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- omaavat perusopetuksen opettajalta vaadittavan luonnontuntemuksen (noin 200 kasvi- ja 200 eläinlajia ekosysteemeissään) sekä valmiudet ympäristö- ja luonnontiedon opettamiseen maastossa.

Opettajat

OPETTAJA AVOIN, Vastaava opettaja

Opetus

Luento-opetus 9 tuntia
Itsenäinen työskentely 54 tuntia
Harjoitukset 18 tuntia
4 ryhmää