x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALJUS11 Hallinto-oikeuden syventävä jakso 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Julkisoikeus
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on aiempaa laaja-alaisempi kuva hallinto-oikeuden ja sitä koskevan tutkimuksen nykytilasta sekä ajankohtaisista haasteista. Hän tuntee hallinto-oikeudellisen tutkimuksen teoreettiset lähtökohdat ja erilaiset suuntaukset. Hänellä on hyvät valmiudet laatia pro gradu -tutkielma hallinto-oikeuden alalta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Julkisoikeuden professori Raija Huhtanen, Vastaava opettaja

Opetus

18.9.2012 – 31.12.2012
Pienryhmäopetus 8 tuntia
Hallinto-oikeuden syventävä jakso
Ti 18.9.2012 - 25.9.2012 viikoittain klo 10-12, Pinni A2057
To 20.9.2012 - 27.9.2012 viikoittain klo 14-16, Pinni A2057
Itsenäinen työskentely
Seminaari 12 tuntia
2. periodilla järjestettävän seminaarin tarkemmat ajankohdat sovitaan syyskuussa pidettävän pienryhmäopetuksen yhteydessä.

Arviointi

Numerolla 1-5.