x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KKRULUK Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä / SIS / ryhmä 1 4 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
ruotsi
Tyyppi
Kieli- ja viestintäopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Ruotsin kieli
Kielikeskus
Taitotaso B1-B2

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on, että opiskelija osaa viestiä tiettyä tarkoitusta varten asiantuntijana suullisissa ja kirjallisissa oman alansa tilanteissa niin, että hän ottaa huomioon viestintätilanteen tavoitteen, sisällön, osapuolet ja viestintätavan.

Opiskelija osaa
- kertoa itsestään, opiskelustaan ja omasta alastaan
- kuvata, selittää ja määritellä oman alansa ilmiöitä, termejä ja prosesseja
- ilmaista ja perustella mielipiteitään ja käsityksiään omaan alaansa liittyvistä eettisistä kysymyksistä
- referoida ja viitata tietolähteisiin

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Karita Katto, Vastaava opettaja

Opetus

7.1.2013 – 22.4.2013
Pienryhmäopetus 52 tuntia
Ryhmä 1 / Katto
Ti 8.1.2013 - 9.4.2013 viikoittain klo 12-16, Pinni B4125 (29.1. ja 19.3. Linna K112)
Itsenäinen työskentely 56 tuntia