x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KKRULUK Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä / SIS 4 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
ruotsi
Tyyppi
Kieli- ja viestintäopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Ruotsin kieli
Kielikeskus
Taitotaso B1-B2

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on, että opiskelija osaa viestiä tiettyä tarkoitusta varten asiantuntijana suullisissa ja kirjallisissa oman alansa tilanteissa niin, että hän ottaa huomioon viestintätilanteen tavoitteen, sisällön, osapuolet ja viestintätavan.

Opiskelija osaa
- kertoa itsestään, opiskelustaan ja omasta alastaan
- kuvata, selittää ja määritellä oman alansa ilmiöitä, termejä ja prosesseja
- ilmaista ja perustella mielipiteitään ja käsityksiään omaan alaansa liittyvistä eettisistä kysymyksistä
- referoida ja viitata tietolähteisiin

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Karita Katto, Vastaava opettaja
Päivi Valli, Vastaava opettaja

Opetus

5.9.2012 – 13.12.2012
Pienryhmäopetus 52 tuntia
Ryhmä 1 / Katto
Ti 11.9.2012 - 4.12.2012 viikoittain klo 12-16, Pinni B4125
Poikkeukset:
Ryhmä 2 / Valli
Ke 5.9.2012 - 5.12.2012 viikoittain klo 8.30-12, Päätalo D13 (I periodi), Päätalo A08 (II periodi), Huom, tila vaihtuu II periodissa!
Ryhmä 3 / Valli
To 6.9.2012 - 13.12.2012 viikoittain klo 14-18, Pinni B3118
Poikkeukset:
13.9.2012 klo 14 –18 , Pinni A3107
4.10.2012 klo 14 –18 , Päätalo D13
1.11.2012 klo 14 –18 , Päätalo D13
8.11.2012 klo 14 –18 , Päätalo D13
Itsenäinen työskentely 56 tuntia