x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
MTTTP4 Todennäköisyyslaskenta 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma
Informaatiotieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee todennäköisyyslaskennan peruskäsitteet ja laskusäännöt. Hän hallitsee diskreetin ja jatkuvan satunnaismuuttujan käsitteet ja osaa luonnehtia satunnaismuuttujia tiheysfunktion ja kertymäfunktion avulla. Lisäksi opiskelija tuntee tavallisimpien yksiulotteisten diskreettien todennäköisyysjakaumien perusominaisuudet ja osaa soveltaa niitä yksinkertaisten satunnaisilmiöiden mallintamiseen. Opiskelija ymmärtää satunnaismuuttujan odotusarvon perusominaisuudet ja osaa laskea odotusarvon avulla satunnaismuuttujan jakaumaa luonnehtivia tunnuslukuja. Opiskelija tuntee suurten lukujen lain ja momenttifunktion käsitteen.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen harjoitusryhmiin oheisen linkin kautta.

Opettajat

Heidi Pukkila, Vastaava opettaja
heidi.pukkila[ät]uta.fi

Opintojakson kotisivu

Opetus

5.9.2012 – 26.10.2012
Luento-opetus
Ke 5.9.2012 - 10.10.2012 viikoittain klo 12-14, Päätalo A2a
To 6.9.2012 - 11.10.2012 viikoittain klo 10-12, Pinni A3111
Harjoitukset
Ryhmä 1
Ke 12.9.2012 - 24.10.2012 viikoittain klo 14-16, Pinni A2088
Poikkeukset:
17.10.2012 , Ei harjoituksia
24.10.2012 , Pinni B4116
Ryhmä 2
To 13.9.2012 - 25.10.2012 viikoittain klo 8-10, Pinni A3111
Poikkeukset:
13.9.2012 , Pinni A1078
18.10.2012 , Ei harjoituksia
LOPPUTENTTI:
Pe 26.10.2012 klo 9.00-12.00, Paavo-Koli -sali, Pinni A, Kanslerinrinne 1, ensimmäiseen tenttiin ei tarvitse ilmoittautua
Poikkeukset:
22.11.2012 klo 16.00 –20.00 , ls D10ab, Kalevantie 4, Tenttiin ilmoittaudutaan NettiOpsun kautta 7 vrk ennen tenttiä

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Lopputentti perjantaina 26.10. klo 9-12 (Paavo Koli -sali).

Uusintatentti yleisessä tentissä 22.11. klo 16-20. Ilmoittautuminen NettiOpsun kautta.

Viimeiset harjoitusryhmät ja lopputentti periodin II alussa.