x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
MTTTP3 Tilastollisen päättelyn perusteet 2 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma
Informaatiotieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää estimoinnin ja hypoteesien testaukseen liittyvän teorian opintojaksolla esitetyssä laajuudessa. Hän tunnistaa erilaiset estimointitilanteet, osaa valita tilanteeseen soveltuvan luottamusvälin sekä käyttää sitä tilastollisessa päättelyssä. Hän ymmärtää tilastollisen testauksen periaatteet ja osaa suorittaa tilastollisen testauksen annetussa empiirisessä tilanteessa. Hänellä on valmiudet todennäköisyyslaskennan ja tilastollisen päättelyn aineopintotasoiseen opiskeluun.

Opettajat

Raija Leppälä, Vastaava opettaja
raija.leppala[ät]uta.fi
Heidi Pukkila, Opettaja
heidi.pukkila[ät]uta.fi
Päivi Julin, Opettaja
paivi.julin[ät]uta.fi
Taru Vihinen, Opettaja
taru.vihinen[ät]uta.fi

Opintojakson kotisivu

Opetus

8.1.2013 – 26.2.2013
Luento-opetus
Ti 8.1.2013 - 12.2.2013 viikoittain klo 12-14, Pinni B1100
To 10.1.2013 - 14.2.2013 viikoittain klo 10-12, Pinni B1100
Harjoitukset
Laskuharjoitukset 16.1.-22.2. Tarkemmat tiedot opintojakson kotisivulla

Arviointi

Numerolla 1-5.